Dit najaar nog een coronaprik? Maak vóór 15 december een afspraak.

04-12-2023 JOURE – Iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden door corona, 60-plussers, mensen die een griepprik krijgen en zorgmedewerkers met direct cliëntcontact, kunnen nog tot en met 15 december een afspraak maken voor een coronaprik. Na 15 december sluiten de vaste vaccinatielocaties van GGD Fryslân voor de najaarronde corona. In Leeuwarden kunt u nog een coronaprik krijgen tot en met woensdag 6 december.

In Drachten kan dat nog tot en met vrijdag 15 december. Daarna zijn deze locaties gesloten. Alleen enkele kleinere eendaagse pop-up locaties in de regio zijn nog geopend. Deze pop-up locaties hebben echter een zeer beperkte capaciteit. GGD Fryslân adviseert daarom iedereen die tot de doelgroep behoort en dit jaar de coronaprik wil, zo snel mogelijk een afspraak te maken.

Vaste locaties in Leeuwarden en Drachten
De vaste vaccinatielocatie in Leeuwarden is iedere week open op maandag, dinsdag en woensdag. De laatste prikdag is daar op woensdag 6 december. De vaste locatie in Drachten is iedere week open op maandag, donderdag en vrijdag. Een prik halen kan daar nog tot en met vrijdag 15 december.

Afspraak maken
De coronaprik is alleen op afspraak verkrijgbaar, vrije inloop is niet mogelijk. Dit geldt ook voor de tijdelijke pop-up locaties in de regio. Iedereen die tot de doelgroep behoort, kan een afspraak maken via www.planjeprik.nl of tijdens kantooruren via 0800 7070. Krijgt u bij het maken van de afspraak de locatie naar keuze niet aangeboden, dan zijn de prikmomenten daar al volgepland.

Niet mobiel thuiswonenden

Kunt u niet zelfstandig én niet met hulp van anderen naar een GGD-priklocatie komen? Dan is het mogelijk om een coronaprik thuis te krijgen. Een afspraak maken voor thuisvaccinatie kan tot uiterlijk 8 december 2023 via telefoonnummer 0800 2077. Er vindt vooraf altijd een intake plaats.

Coronaprik in 2024

In 2024 is de coronaprik alleen nog voor zwangeren en medisch hoog risicogroepen beschikbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de najaarsronde coronaprik, de doelgroepen en locaties en openingstijden vindt u op: www.ggdfrsylannl/najaarsronde.