De raad vergadert op 29 november

25-11-2023 JOURE – De gemeenteraad vergadert op woensdag 29 november(raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken.

 • Ontwerp centrale huisvesting Herema State
 • Verzoek verlenging openstelling AZC Balk
 • Het realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum voor een periode van 2 jaar (2021-2023)
  op de locatie Wikelerdyk 9a in Balk
 • Evaluatie Grondstoffenbeleidsplan 2022-2025
 • Najaarsrapportage 2023
 • Belastingverordeningen 2024
 • Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Lemmer
 • Tweede begrotingswijziging Recreatieschap Marrekrite
 • Definitief ontwerp wijzigingsvoorstel GR Recreatieschap Marrekrite
 • Aanbesteding accountantsdiensten
 • Regionaal beleidsplan veiligheid 2024-2027, Noord-Nederland
 • Technische wijziging Algemene Plaatselijke Verordening ivm Omgevingswet
 • Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een nieuwe woning op de
  Bolwerk Zuidzijde 77a te Sloten
 • Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een nieuwe woning op de
  Troelstraweg 7 te Teroele
 • Vaststelling bestemmingsplan Ruigahuizen-Rûchhústerwei 9
 • Jaarrekening 2022 schoolbestuur Kyk
 • Benoeming voorzitter Petearen