Bekendmakingen week 44 (2023)

24-11-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

24-11-2023 – Mededeling voornemen tot verkoop gemeentegrond

24-11-2023 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 29 november 2023

24-11-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: Karolína Čmielová

24-11-2023 – Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 De Fryske Marren

23-11-2023 – Subsidieregeling Witgoedruil

23-11-2023 – Pôlle 12 te Rotsterhaule: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit i.v.m. uitgebrand huis (OV 20230627/)

22-11-2023 – Hasker Utgongen 7 te Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiden van de bestaande 40 garageboxen met 16 stuks (OV 20230669)

22-11-2023 – Buorren 36 te Langweer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230080)

22-11-2023 – Turfland 36 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van de kozijnen op de begane grond en verdieping (voorgevel), en verwijderen van de deur uit de

22-11-2023 – Straatweg 15 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20230672)

22-11-2023 – De Timpe 20 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op het bestaande voordakvlak (OV 20230593)

22-11-2023 – Villa Novalaan 19 te Lemmer: verleende vergunning bouwen van een carport met plat dak (OV 20230515/)

22-11-2023 – Kade 1 en 12 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een berging aan de nog te bouwen woningen (OV 20230550)

22-11-2023 – Langweer, Pontdyk 1 B: verleende vergunning bouwen van een boothuis t.b.v. de brandweer (OV 20220670/7329643)

22-11-2023 – Harichsterdyk 24 te Harich: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230125)

22-11-2023 – Harichsterdyk 76 te Harich: verleende vergunning realiseren van een Bed en Brochje in de bestaande woning (OV 20230622/)

22-11-2023 – Blaauwhoflaan 46 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dak raam aan de voorzijde van het huis (OV 20230670)

22-11-2023 – Middenweg 125 te Bantega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230079)

22-11-2023 – De Wetterkamp 67 te Joure: verleende vergunning vergroten van de bestaande dakkapel aan de voorgevel (OV 20230658/)

22-11-2023 – Heegermeerstraat 1 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning met een platte uitbouw en plaatsen van dakkapel op dakvlak van rechterzijge

22-11-2023 – Slotweg 1 G1-8 Sint Nicolaasga LWR02/A/7709: verleende vergunning bouwen van 8 garageboxen (OV 20230602/)

22-11-2023 – De Weind 52 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een kap op de bestaande aanbouw (OV 20230560)

22-11-2023 – Kupersleantsje 5 te Terherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van de bestaande multifunctionele ruimte op de verdieping en gebruiken als recreatiewoning (OV 20230562)

22-11-2023 – Kooiweg 7 te Lemmer: verleende vergunning geheel vervangen van de bestaande woning (OV 20230316/)

22-11-2023 – Westend 9 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verbouwen van de woonboerderij (OV 20230576/)

22-11-2023 – Agenda raadsvergadering

22-11-2023 – Nieuwe straatnaam te Oudemirdum