Stichting stelt gemeente in gebreke

22-11-2023 JOURE – De Stichting Leefbaarheid Rottum Oudehaske De Greiden De Heide eo stelt de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren in gebreke. Dit naar aanleiding van het weigeren van beide overheidsorganen relevante stukken met betrekking tot het convenant en de plannen omtrent het gepland AZC Rottum-Oost (Heerenveen-West) aan de Stichting te overhandigen.

De gemeenten hebben inmiddels een brief ontvangen van advocaat mr. Marita Jansen van JAV Advocaten. Daarin wordt gesteld dat wanneer Heerenveen en De Fryske Marren uiterlijk 29 november 2023 niet de gevraagde stukken overhandigen, de Stichting dan het verzoek neerlegt bij de Rechtbank.

De Stichting deed op 20 september een zogenoemd Woo-verzoek aan beide gemeentes om de stukken openbaar te maken. Nadat beide gemeentes de aanvraag hadden ontvangen en bevestigd volgde 4 weken later een schrijven dat de beslistermijn met 2 weken was verlengd. Die verdaagde beslistermijn is inmiddels ook ruim verlopen, zonder dat er vanuit de overheidsorganen verder nog gereageerd is. ‘Dat is naast teleurstellend, ook blijkbaar de wijze hoe De Fryske Marren en Heerenveen met ons en hun burgers omgaan”, aldus Marleen Snider, woordvoerder van de Stichting. ‘We hebben deze houding eerder gezien in de zomer toen er op strategische wijze in de kindervakantie plots iets bekend werd over de plannen en er verder geen communicatie meer was.’

‘En ook nu blijft het stil rondom de voortgang nadat op 7 september in Thialf bleek dat ruim 97% van de bezoekers tegen de komst van AZC is. Beide gemeentes stelden daarna hun besluitprocedure uit, maar sindsdien is het stil en moeten we maar gissen wat de stand van zaken is. Zelfs de geplande Commissievergadering, waarin Heerenveen op 25 januari 2024 besluiten over de locatie, is van de website verdwenen. Terwijl uit De Fryske Marren ook niets meer is vernomen na Thialf omtrent inspraakmogelijkheden, rapportages en beslismomenten.’