Noordelijke subsidie voor haalbaarheidsonderzoek mkb vanaf 1 december aan te vragen

22-11-2023 JOURE – Heb je als Noord-Nederlandse ondernemer een innovatief idee voor de toekomst van jouw bedrijf én voor een nóg mooier en sterker Noord-Nederland? Dan kan het verstandig zijn om eerst de haalbaarheid van jouw idee te toetsen. Met de subsidie Mkb haalbaarheidsvoucher uit het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is dit binnenkort mogelijk. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert deze subsidie uit. Vanaf 1 december is de subsidie aan te vragen via de website van het SNN. De subsidie staat een jaar open.

De Mkb Haalbaarheidsvoucher – met een budget van €2 miljoen euro – gaat open vanuit het EFRO-programma 2021-2027. Binnen het EFRO-programma werken de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Economic Board Noord-Nederland (EBNN) samen aan het versterken en verder ontwikkelen van de regionale economie in het Noorden. Gedeputeerde Friso Douwstra: “In Fryslân hebben we veel mkb’ers met vooruitstrevende en vernieuwende ideeën. Met het gezamenlijke EFRO-programma stimuleren we hun ondernemerschap en motiveren we de ontwikkeling van innovaties. De subsidieregeling biedt ondernemers de kans om met regionale expertise de haalbaarheid van hun ideeën te toetsen. Door de concrete aanpak van deze subsidie werken we niet alleen aan een nog innovatiever mkb, maar creëren we ook een aantrekkelijkere regio voor jongeren en versterken we onze economische positie binnen Europa.”

Haalbaarheidsonderzoek om verder te kunnen innoveren
Met een haalbaarheidsonderzoek brengt een ondernemer in kaart of zijn innovatieve idee economisch en/of technisch haalbaar is. Het bepalen van de juiste onderzoeksvragen en -aanpak is nog niet zo eenvoudig. Ynbusiness, het ondernemersloket van Fryslân, kan daarbij helpen. Vervolgens wordt het onderzoek met behulp van een proeftuin in Noord-Nederland uitgevoerd. Op basis hiervan krijgt een ondernemer antwoorden en kennis waarmee hij een beslissing kan nemen om wel of niet verder te gaan met de ontwikkeling van zijn idee of innovatie.

Hulp vanuit proeftuinen en eerstelijnsorganisaties
Proeftuinen hebben waardevolle kennis, kunde en faciliteiten beschikbaar om noordelijke ondernemers verder te helpen met innoveren. De Mkb haalbaarheidsvoucher ondersteunt innovatieve ondernemers en hun samenwerking met een proeftuin. En gaat een ondernemer verder met de ontwikkeling van zijn idee? Dan helpt Ynbusiness graag verder bij de volgende ontwikkelfase.

Subsidie aanvragen
Vanaf 1 december kunnen mkb’ers hun aanvraag indienen. Ga voor het bepalen van de juiste onderzoeksvragen en -aanpak vooral in gesprek met Ynbusiness. Ga naar de website van het SNN voor meer informatie over het aanvraagproces, de uitvoeringsregeling en de voorwaarden: www.snn.nl/mkbhaalbaarheidsvoucher (externe link)

Meld je aan voor het webinar
Op donderdag 11 januari 2024 wordt van 16.00 – 17.00 uur een webinar over deze subsidie georganiseerd, met daarin alle ruimte voor inspiratie en vragen. Meld je hiervoor aan via: www.snn.nl/agenda/Mkbhaalbaarheidsvoucher (externe link).

Over de regionale innovatiestrategie (RIS3) en het EFRO-programma
De kansen voor het noorden liggen in 4 grote transities, die zijn vastgelegd in onze regionale innovatiestrategie (RIS3). Dit zijn: een circulaire economie, duurzame energie, positieve gezondheid en digitalisering. Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden kansen voor een duurzame en brede welvaart. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa. 

Het EFRO-programma 2021-2027 is één van de Europese programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van deze regionale innovatiestrategie te bereiken. Met het EFRO-programma kunnen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, netwerken en maatschappelijke organisaties samen werken aan nieuwe innovaties die hieraan bijdragen. Binnen het programma is ook ruimte voor het verbeteren van innovatie-ecosystemen en het versterken van de randvoorwaarden daarvan. Hierdoor wordt het ondernemersklimaat nóg sterker en het aantal innovatieve ondernemers vergroot.