Woudagemaal uit, geen beheersmaatregelen meer nodig

15-11-2023 LEMMER – Het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is vanmorgen weer uitgezet. Dit kan, omdat het peil van de Friese boezem (stelstel van meren, kanalen en vaarten) volgens de actuele weersvoorspelling beheersbaar is. De komende dagen wordt er wel neerslag verwacht, gemiddeld 2-5 millimeter per dag, maar geen grote hoeveelheden. Dit kan ons watersysteem goed opvangen. We verwachten dat onze organisatie aan het eind van deze dag weer afschaalt van een situatie met extra inzet van onze medewerkers naar normaal beheer.

Actuele situatie boezem 
De gemiddelde boezemwaterstand is op dit moment 50 centimeter beneden NAP. Om het boezempeil op het normale peil (52 centimeter beneden NAP) te krijgen, blijven het J.L. Hooglandgemaal en gemaal De Heining ook de komende dagen op volle kracht draaien om water af te voeren uit de boezem. Richting het weekend kunnen we het Hooglandgemaal mogelijk op halve kracht laten draaien, maar dit hangt af van de actuele weersverwachting.

De spuimogelijkheden bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp zijn op dit moment goed en blijven voorlopig goed. Vanaf volgende week zijn er weer enkele momenten dat we niet kunnen spuien op het Lauwersmeer. Maar als de weersomstandigheden blijven zoals ze nu zijn, kan het watersysteem dit prima opvangen. Daarnaast blijven ook kleinere gemalen (zoals gemalen Ropta, Miedema en Dongeradielen) de komende dagen meedraaien om de boezem te ontlasten. We hebben deze capaciteit nodig om het waterpeil van de Friese boezem binnen de marge te houden. 

Polderpeil weer normaal 
Onze rayonbeheerders zijn deze week druk bezig om de peilen in de polders weer naar hun oude niveau (winterpeil) te brengen. Dat betekent dat het extra water dat we in de polders hadden opgeslagen, weer wordt afgevoerd via de boezem.