9,6 duizend woningen door transformaties in 2022

06-11-2023 JOURE – In 2022 zijn er 9,6 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Daarmee ligt het aantal woningtransformaties sinds 2015 voor het eerst onder de 10 duizend. Deze daling ontstaat door een sterke afname in het aantal transformaties uit kantoorpanden; het aantal woningtransformaties uit andere type niet-woningen neemt licht toe. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het aantal woningen dat in 2022 uit transformatie van bestaande panden is ontstaan, vormt 10 procent van de toevoegingen aan de woningvoorraad. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad. In 2022 waren dat 74,6 duizend woningen. Uit een eerste voorlopige schatting zijn in het eerste halfjaar van 2023 ruim 5 duizend woningen ontstaan uit transformaties.

Kantoorpanden leveren in 2022 minder woningtransformaties op
In 2022 werden 3,1 duizend woningen gerealiseerd in voormalige kantoorpanden, 30 procent minder dan in 2021. Er werden 13 procent minder kantoorpanden getransformeerd tot woningen en ook kwamen er per kantoorpand gemiddeld minder woningen bij dan in 2021 (gemiddeld 8 per pand in plaats van 10). Het aantal woningtransformaties uit andere type niet-woningen zijn juist toegenomen. Zo zijn er in 2022 11 procent meer woningen ontstaan uit maatschappelijk vastgoed, zoals zorg- en onderwijspanden.

Ondanks de daling leveren woningtransformaties uit kantoren nog altijd de grootste bijdrage aan het totale aantal woningtransformaties. 33 procent van de woningtransformaties betreft een kantoorpand, gevolgd door transformaties uit maatschappelijk vastgoed (19 procent) en winkelpanden (17 procent). 

In veel gevallen betreft een transformatie een deeltransformatie; in minder dan een derde van de transformaties werd (bijna) het gehele pand getransformeerd (meer dan 75 procent van het pand). In de meeste gevallen werd minder dan 50 procent van het pandoppervlak verbouwd tot woonruimte. Deze aandelen zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Woningtransformaties hebben vaker een groter oppervlak
In 2022 hebben woningtransformaties een groter oppervlak dan in voorgaande jaren. In 2017 was nog 46 procent van de woningtransformaties kleiner dan 50 m2, in 2022 is dat nog maar 39 procent. De grootste relatieve toename is zichtbaar in de oppervlakteklasse 75 tot 100 m2; in 2022 valt bijna 17 procent van de woningtransformaties in deze klasse, tegenover 10 procent in 2017. Over het algemeen hebben woningtransformaties nog altijd een relatief klein oppervlak, in 2022 is 68 procent van de woningtransformaties kleiner dan 75 m2