Aanwijzingsprocedure lokale omroep

03-11-2023 JOURE – Op 19 augustus 2024 vervalt de huidige zendmachtiging voor de lokale omroep. Bent u geïnteresseerd om deze zendmachtiging te verkrijgen? Dan kunt u tot 19 februari 2024 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.

Gemeente De Fryske Marren heeft toetsingscriteria vastgesteld voor onderdelen die wij belangrijk vinden bij het aanwijzen van een lokale omroep. Wilt u een aanvraag doen, of meer informatie willen hebben, zie dan bijgevoegde link naar de website van het Commissariaat voor de Media. Of neem contact op via cultuur@defryskemarren.nl of 14 05 14.