Veel boeren willen investeren in duurzame energieproductie

03-11-2023 JOURE – Uit een enquête onder 1275 boeren en agrarische bedrijven in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie geeft 52% aan dat de effecten van klimaatverandering op het eigen bedrijf merkbaar zijn. Verder zegt 57% van de deelnemers aan het onderzoek te overwegen om te investeren in duurzame energie, om daarmee kosten te besparen, minder afhankelijk te zijn van fluctuerende energieprijzen en over aanvullende inkomsten te beschikken. Meer dan 70% van de respondenten geeft aan de komende vijf jaar in te zetten op energiebesparing.

Van de ondervraagde boeren ziet 66% wel belemmeringen voor het toepassen van duurzame energie en energiebesparing binnen het bedrijf. Meer dan 70% noemt het overheidsbeleid te onvoorspelbaar. Verder pleit 61% voor een gerichte en snellere uitbreiding van het elektriciteitsnet om netcongestie te voorkomen. Bijna 40% vindt dat de vergunningverlening te traag gaat. Ook 40% noemt de onzekerheden over de opbrengst van duurzame energie als belemmering.