Duurzamere melkveebedrijven deden het economisch beter

02-11-2023 JOURE – Nederlandse melkveebedrijven die duurzamer werken presteren economisch beter dan minder duurzame bedrijven. De lagere kosten en hogere opbrengsten per 100 kilo melk leiden bij de duurzamere melkveebedrijven, ondanks de kleinere bedrijfsomvang, tot een inkomen dat ruim 28.500 euro hoger is op bedrijfsniveau dan de restgroep. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Duurzame Zuivelketen een themagroep van ZuivelNL.

De onderzoekers kozen de melkveebedrijven die het best presteerden op de duurzaamheidsthema’s biodiversiteit, klimaat en grondgebondenheid en vergeleken die met de rest van de melkveebedrijven. Ze keken daarbij naar bedrijfskenmerken, technische resultaten en economie. De onderzoekers benadrukken wel dat het feit dat de duurzamere bedrijven ook economisch beter presteerden, niet wil zeggen dat er voor andere melkveebedrijven altijd extra economisch perspectief wanneer ze hun bedrijf in die richting  ontwikkelen.

De kosten die direct te maken hebben met melk- en gewasproductie zijn bij de duurzamere melkveebedrijven 2,56 euro per 100 kilo melk lager dan bij de rest. Dit komt vooral door de lagere kosten voor veevoer en door lagere mestafzetkosten. Beide hangen samen met de lagere melkproductie per hectare. De duurzamere melkveebedrijven zijn gemiddeld extensiever en produceren 150.000 kilo minder melk op bedrijfsniveau dan de restgroep.

De melkproductie per hectare bedraagt bij de duurzamere melkveebedrijven gemiddeld bijna 14.400 kilogram, terwijl de restgroep daar ruim 3.000 kilo boven zit. Ook de kosten voor diergezondheid zijn lager. De totale kosten per 100 kilogram melk liggen 1,68 euro lager bij de duurzamere melkveebedrijven, maar dat verschil is niet significant.

Naast lagere kosten, hebben de duurzamere melkveebedrijven ook 3,30 euro hogere opbrengsten per 100 kilo melk. Ongeveer de helft van dit verschil is het gevolg van hogere melkopbrengsten. Dit kan onder andere worden verklaard door de financiële waardering van milieu- of andere duurzaamheidsprestaties op de beste bedrijven.

Het aandeel biologische bedrijven en bedrijven met het On the way to PlanetProof keurmerk ligt in de groep best presterende bedrijven hoger dan bij de rest van de bedrijven. Belangrijk om hierbij te beseffen is dat andere melkveehouders die dat zouden willen niet altijd zomaar melk kunnen leveren voor dergelijke melkstromen. Zaken als marktvraag en de ligging van het bedrijf in Nederland kunnen hierbij bepalend zijn.