Bekendmakingen week 41 (2023)

27-10-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

27-10-2023 – Vastgestelde hotspotlijst 2022, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

27-10-2023 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 1 november 2023

27-10-2023 – Verkeersbesluit in verband met het houden van de Sinterklaasintocht te Balk

26-10-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Teroele – Troelstraweg 27

26-10-2023 – Strjitwei 10 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke membraanontgassingsunit en ontijzeringsinstallatie op drinkwaterproductiebedrijf (voor de duur van 1 jaar). (OV 20230613)

25-10-2023 – It String 45 te Goingarijp: verleende vergunning verbreden van de dakkapellen en het vergroten van 1 raam (noordzijde) en het plaatsen van 1 extra raam (zuidzijde) (OV 20230490)

25-10-2023 – Handelswei 29 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van een bedrijfspand (OV 20230389/)

25-10-2023 – Streek 47 a te Sintjohannesga: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20220782)

25-10-2023 – Hoofdweg 2 te Echten: verleende vergunning plaatsen van 3 vlaggenmasten (OV 20230430/)

25-10-2023 – Lemmerweg 43 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20230419/)

25-10-2023 Jan Jurjenssingel 16 te Ruigahuizen: verleende vergunning vervangen en vergroten van de schuur (OV 20230424/)

25-10-2023 – Heaburgen 24 te Nijemirdum: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230426)

25-10-2023 – OTZ00/P/29 (voormalige zandwinplas te Eesterga): aanvraag vergunning realiseren van een drijvend zonnepark op de zandwinplas langs de A6 bij Eesterga (OV 20230609)

25-10-2023 – Slachtedyk 28 a te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230116)

25-10-2023 – LMR01/A/12063 (de Polle te Lemmer): aanvraag vergunning plaatsen van 40 PV-panelen op een terrein langs de Zeedijk in plan De Polle te Lemmer. (OV 20230614)

25-10-2023 – De Griene Leane 1 te Rijs: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230461/)

25-10-2023 – Dubbelstraat te Balk: verleende evenementenvergunning houden van de Sinterklaasintocht met een opening met muziek (EV 20230122)

25-10-2023 – Turfland 36 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van de kozijnen op de begane grond en verdieping (voorgevel), en verwijderen van de deur uit de voorgevel (OV 20230608)

25-10-2023 – Gaestdyk 66 BY te Tjerkgaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods met dierenverblijf en mestkelder. (OV 20230315)

25-10-2023 – De Achte 11 te Terherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een recreatie-villa (OV 20230486)

25-10-2023 – De Veenscheiding 28 te Echtenerbrug: verleende vergunning bouwen van een garage en vervolgens slopen van de oude garage (OV 20230407/)

25-10-2023 – Lijnbaan 2 en Nieuwburen 19, 21 en 23 Lemmer: verleende vergunning verbouwen van een winkelpand tot 5 appartementen met winkel- kantoorruimte en oprichten van 3 aanééngebouwde starterswoningen (OV 20230239)

25-10-2023 – Middenweg 141 te Bantega: verleende vergunning van buitenaf isoleren van de gevel en wijzigen van de kozijnen en gevelbekleding (OV 20230414/)

25-10-2023 – It Sud 44 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1584): aanvraag vergunning bouwen van een woning met aanbouw (OV 20230344)

25-10-2023 – Schoterweg 2 te Rotstergaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230115)

25-10-2023 – Boterstraat 20 (18 is de garage) te Joure: aanvraag vergunning verwijderen van de bestaande garage en bijgebouw, en plaatsen van een nieuw bijgebouw (OV 20230268)

25-10-2023 – It String 7 te Goingarijp: verleende vergunning bouwen van een groepsaccomodatie (OV 20230416/)

25-10-2023 – Aak 3 te Lemmer: verleende vergunning aanbrengen van brandwerende scheidingen (OV 20230497/)

25-10-2023 – Middenpaed 6 te Bakhuizen: aanvraag vergunning realiseren van een erker/aanbouw aan de zuid-west gevel (OV 20230607)

25-10-2023 – Agenda raadsvergadering

25-10-2023 – Buorren 8A Elahuizen: intrekking verleende vergunning en van rechtswege verlenen vergunning voor het verbouwen en verduurzamen van het gebouw tot woning (OV 20230450/7962097).