LTO vindt dat kabinet Europese Bodemmonitoringsrichtlijn af moet wijzen

28-10-2023 JOURE – Het Europese voorstel voor een Bodemmonitoringsrichtlijn houdt onvoldoende rekening met de diverse bodemtypes en bodemeigenschappen binnen Europa, stelt LTO in een reactie op de publieke consultatie van dit voorstel. LTO is geen voorstander van de invoering van een nieuwe Europese richtlijn voor de bodem. Generiek beleid met nieuwe verplichtingen en beperkingen op landbouwgrond in Nederland zal volgens de organisatie niet leiden tot beter bodembeheer.

Op 5 juli presenteerde de Europese Commissie de Bodemmonitoringsrichtlijn. Met het voorstel wil de Europese Commissie komen tot een geharmoniseerde definitie van bodemgezondheid en een samenhangend monitoringskader opzetten. Ook wil de Europese Commissie met het voorstel duurzaam bodembeheer bevorderen. 

In plaats van nieuw Europees beleid pleit LTO voor stimulerende maatwerkmogelijkheden die per gebied, bedrijf of perceel uitnodigen tot beter bodembeheer. Bovendien moeten afspraken aansluiten bij praktische uitdagingen en behoeften van boeren en tuinders. Door de sector en keten verantwoordelijkheid te laten nemen kan dit worden geborgd.

LTO wijst op de bezwaren die in de Eerste- en Tweede Kamer zijn geuit. Het kabinet geeft aan uiterst kritisch te zijn op het voorliggende voorstel omdat het niet werkbare onderdelen bevat, maar steunt het voorstel van de Europese Commissie wel, mits het op onderdelen wordt aangepast. LTO roept het kabinet op om die positie te heroverwegen en zich duidelijk tegen het voorstel uit te spreken.