Accijnzen op alcoholhoudende dranken met ruim 8% omhoog

27-10-2023 JOURE – De Tweede Kamer heeft afgelopen nacht ingestemd met een amendement om de accijnzen op alcoholhoudende dranken per 1 januari 2024 niet met 16,2%, maar met circa 8,4% te verhogen. De dekking wordt gevonden in verhoging van de accijns op tabak en de kansspelbelasting.

Voorts heeft de Kamer ingestemd met een motie van beide genoemde Kamerleden en het Kamerlid Derk Jan Eppink, waarin de regering gevraagd wordt te monitoren wat de effecten zijn van de accijnsverhoging op de grensoverschrijdende aankopen van alcohol en andere producten door Nederlandse consumenten. Ook willen zij weten wat het effect is voor de lokale middenstand in de grensregio’s en wat de opbrengsten zijn ten opzichte van de ramingen.

1 januari aanstaande zal er meer veranderen. Vanaf dan zal de heffing van de accijns op bier gekoppeld worden aan het alcoholgehalte. Hoe hoger het alcoholgehalte, hoe hoger de accijns. Nu hangt het tarief van de bieraccijns af van het extractgehalte van het bier. Met deze verandering is al in 2021 ingestemd. Besloten is toen de inwerkingtreding uit te stellen tot 2024. Ook wordt per 1 januari 2024 een soort minimumtarief voor de bieraccijns van €26,13 ingevoerd.

Een en ander betekent dat er bij bier geen sprake is van een generieke verhoging van het bieraccijnstarief met 8,4%. Het verschilt, afhankelijk van het alcoholgehalte.