Werkloosheid gestegen

22-10-2023 JOURE – De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Daarmee waren er in september 371 duizend werklozen van 15 tot 75 jaar. Dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Deze ontwikkeling past bij de verslechtering van het conjunctuurbeeld. In de afgelopen drie maanden kwamen er elke maand gemiddeld duizend mensen bij met betaald werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind september 155 duizend lopende WW-uitkeringen.

In september 2023 hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden hebben gezocht naar en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking is in de afgelopen drie maanden gelijk gebleven.

UWV: Aantal WW-uitkeringen neemt licht af
Eind september 2023 verstrekte UWV 155,1 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 1,3 duizend minder dan een maand eerder (-0,8 procent). In september 2023 kwamen er 17,8 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en werden er 19,0 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

Vergeleken met een jaar eerder is er een lichte toename in het aantal WW-uitkeringen. Vergeleken met vorig jaar nam het aantal lopende WW-uitkeringen toe met 3,1 duizend (2,0 procent).

Werkloosheid gestegen, sterkst bij jongeren
In september 2023 is het werkloosheidspercentage toegenomen naar 3,7. In juni van dit jaar was dit nog 3,5. Vooral de jeugdwerkloosheid nam in deze periode toe, namelijk van 8,3 naar 8,8 procent. Daarmee zet de ontwikkeling door dat de werkloosheid vooral stijgt onder jongeren (15 tot 25 jaar) die nog relatief kort geleden aan het werk waren.

De werkloosheid lag bij oudere leeftijdsgroepen aanzienlijk lager, maar liep ook licht op sinds juni; bij 25- tot 45-jarigen van 2,8 naar 2,9 procent en bij 45- tot 75-jarigen van 2,1 naar 2,2 procent. De actuele ontwikkeling van de werkloosheid past bij het slechtere conjunctuurbeeld van de afgelopen maanden.

Baanverlies toegenomen
In september waren er 18 duizend werklozen meer dan drie maanden eerder (een toename van gemiddeld 6 duizend per maand). Deze stijging is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Er zijn twee stromen waardoor de werkloosheid kan dalen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden en de tweede van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt verlaten.

Er zijn ook twee tegengestelde stromen, die de werkloosheid kunnen vergroten. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen en om mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking. De stijging van de werkloosheid in de afgelopen drie maanden komt vooral door een toename van het aantal baanverliezers.