‘Welzijn van landbouwhuisdieren in Europa moet beter beschermd worden’

22-10-2023 JOURE – In een peiling binnen de Europese Unie in het kader van de Eurobarometer geeft 84% van de respondenten aan dat het welzijn van landbouwhuisdieren in hun land beter beschermd moet worden dan nu het geval is. Verder is 83% voorstander van het beperken van de transporttijd van dieren. Ook is 90% van mening dat landbouw- en veefokkerij aan fundamentele ethische eisen moeten voldoen.

Het veldwerk voor de peiling vond in maart 2023 plaats. Er namen 26.376 mensen uit de 27 lidstaten van de Europese Unie aan deel.