Blauwtong positief per woonplaats

21-10-2023 JOURE – Deze kaart met tabel toont het aantal blauwtongbesmettingen per woonplaats. De aantallen zijn uitgesplitst naar klinisch positief en PCR-positief. Bij klinisch positief zijn de besmettingen geconstateerd op basis van kenmerkende symptomen, zonder dat dit verder onderzocht is in een laboratorium. PCR-positief betekent dat de gevallen daadwerkelijk door bloedonderzoek zijn bevestigd.