Bekendmakingen week 39 & 40

20-10-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

20-10-2023 – Buorren 8A Elahuizen: intrekking verleende vergunning en van rechtswege verlenen vergunning voor het verbouwen en verduurzamen van het gebouw tot woning (OV 20230450/7962097).

20-10-2023 – Mandaat door college

19-10-2023 – Mandaat door burgemeester

19-10-2023 – Kerkpad 16 te Haskerhorne: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230114)

18-10-2023 – De Burde 16 te Bakhuizen: verleende vergunning bouwen van een kantoorpand (OV 20230567/)

18-10-2023 – Hollandiastraat 68 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning realiseren van een nieuwe melkrobot ruimte (OV 20230587)

18-10-2023 – Villa Novalaan 19 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een carport met plat dak (OV 20230515)

18-10-2023 – Ulesprong Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning vervangen van de bestaande damwand voor een nieuwe damwandconstructie (OV 20230592)

18-10-2023 – Harichsterdyk 3 A te Harich: aanvraag vergunning verbouwen van de sportkantine (OV 20230417)

18-10-2023 – Broek: verleende standplaatsvergunning (SV 20230016)

18-10-2023 – Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente De Fryske Marren

18-10-2023 – de Hege Fonnen, Betelgeuze 2, 8531 MV Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20230015)

18-10-2023 – LWR02/A/7709 Slotweg te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van 8 garageboxen (OV 20230602)

18-10-2023 – Westeind 3 A te Oosterzee: aanvraag vergunning bouwen van een schuur (OV 20230591)

18-10-2023 – Efterom 6 te Langweer: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen op hellend dak aan de zuid-oostzijde (OV 20230504/)

18-10-2023 – Uranusstraat 14 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van het bestaande vrijstaande bijgebouw (OV 20230420)

18-10-2023 – Fregat 18 te Lemmer: aanvraag vergunning isoleren van de buitenkant zijgevel en vervolgens stucen en verven (OV 20230603)

18-10-2023 – Bestemmingsplan Nijemirdum – De Hege Bouwen 2a

18-10-2023 – Boegen 1 te Oudemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van een plantenkas (OV 20230599)

18-10-2023 – Benoeming lid van de raad van de gemeente De Fryske Marren

17-10-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Tramdijk Oost Fase 3

12-10-2023 – Noodfonds verhoogde energie- en/of huurkosten voor verenigingen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport & bewegen, kunst & cultuur en welzijn

12-10-2023 – Roer 8 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een terrasoverkapping naast de bestaande garage (OV 20230571)

11-10-2023 – Midstraat 167 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230112)

11-10-2023 – Dubbelstraat 11 te Balk: aanvraag vergunning aanleggen van een gronddepot (OV 20230574)

11-10-2023 – It String 45 te Goingarijp: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbreden van de dakkapellen en het vergroten van 1 raam (noordzijde) en het plaatsen van 1 extra raam (zuidzijde) (OV 20230490)

11-10-2023 – Kooiweg 9 te Lemmer: verleende vergunning wijzigen van de eerder verleende vergunning OV 20210304; vervallen van de bluswatervoorziening (OV 20230502/

11-10-2023 – Tsjamkedykje te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/1700): aanvraag vergunning realiseren van een waterretentiegebied en verbreden van een bestaande

11-10-2023 – Oenemawei 26 te Terkaple: aanvraag vergunning plaatsen van een schuur in de tuin (OV 20230583)

11-10-2023 – Herenweg 78 te Oosterzee: aanvraag vergunning plaatsen van een tuinkas achter in de tuin (OV 20230580)

11-10-2023 – Pasteurweg 16 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een kozijn (OV 20230570)

11-10-2023 – Buitendijksveld 4 te Bantega: aanvraag vergunning bouwen van een loods (bewaarplaats) (OV 20230575)

11-10-2023 – Buorren 75 te Elahuizen: aanvraag vergunning tijdelijk plaatsen van zonnepanelen op een deel van het perceel (OV 20230568)

11-10-2023 – Hoge Zomerdijk 5 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230069)

11-10-2023 – Wilhelminastraat 3 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning renoveren van de bestaande dakkapel (legalisatie) (OV 20230457/)

11-10-2023 – Midstraat 167 te Joure: aanvraag vergunning verbouwen van een winkelpand (OV 20230579)

11-10-2023 – Mededeling voornemen tot verkoop gemeentegrond

11-10-2023 – Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning bestaande loopstal uitbreiden met vier stuks melkrobots en een zadelkap (OV 20230584)

11-10-2023 – Hollandiastraat 68 te Scharsterbrug: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230113)

11-10-2023 – De Burde 16 te Bakhuizen: aanvraag vergunning bouwen van een kantoorpand (OV 20230567)

11-10-2023 – De Kampen 1 te Delfstrahuizen: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230068)

11-10-2023 – Westend 9 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van de woonboerderij (OV 20230576)

11-10-2023 – Ige Galamawei 10 te Oudega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230111)

11-10-2023 – Ige Galamawei 26 te Oudega: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OV 20230582)

11-10-2023 – Duurzaamheidsprogramma

09-10-2023 – Warmtevisie

09-10-2023 – Tweede Kamerverkiezing 2023:Stemmen met een Kiezerspas/Aanvragen vervangende Stempas

09-10-2023 – Agenda raadsvergadering

09-10-2023 – Uitvoeringsprogramma CE