Prijs voor landbouwgrond bleef hoog in eerste helft van 2023

16-10-2023 JOURE – De prijs van landbouwgrond is in de eerste helft van 2023 behoorlijk gestegen, stelt de vakgroep Agrarisch & Landelijk van een makelaarsorganisatie vast. De gemiddelde prijs bij transacties in bouwland steeg met 5,5%, en ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 10,6%. De gemiddelde prijs bij verkoopovereenkomsten van grasland steeg met 2,9%.

De prijs voor çomplete melkveehouderijbedrijven bleef in het eerste halfjaar van 2023 relatief stabiel. Het algemene vooruitzicht in de sector is echter somber en makelaars verwachten dat er veel ondernemers gaan stoppen. De zuivelprijzen zijn sterk gedaald in 2023 en veel melkveehouderijbedrijven zijn gedefinieerd als piekbelaster.

Melkveehouders zullen geconfronteerd worden met hogere kosten om veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Bovendien worden bedrijven die plannen willen financieren geconfronteerd met extra kosten als gevolg van de hoge rentetarieven en strengere eisen van banken.

In de varkenshouderij zijn maar een relatief klein aantal bedrijven van eigenaar verwisseld. De verwachting van makelaar is dat er meer bedrijven te koop zullen komen nu de voorwaarden voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties bekend zijn.

Ook de glastuinbouwsector zit in een transitiefase mede als gevolg van de extreem hoge gasprijzen in de tweede helft van 2022. Een deel van deze ondernemingen kwam hierdoor noodgedwongen in de verkoop, vooral in de potplanten en sierteeltsector. Omdat moderne kassen schaars zijn en bouwkosten hoog liggen, vinden bestaande kassen echter snel een nieuwe eigenaar en worden ze tegen hoge prijzen verkocht.

De makelaarsgroep verwacht dat de sinds 1 juli geldende Energiebesparingsplicht gevolgen zal hebben voor glastuinbouwbedrijven. Maatregelen die in vijf jaar kunnen worden terugverdiend, zijn nu verplicht. De NVM verwacht dat een deel van de bedrijven die niet kunnen meegaan in deze transitie zullen worden verkocht.

Meer informatie is te vinden in de publicatie ‘Vastgoedmarkt in beeld Agrarisch & Landelijk – Eerste halfjaar 2023 in feiten en cijfers‘.