Schuldhulpverlening voor de rechter

07-10-2023 JOURE – Commerciele bedrijven bieden hun diensten aan als schuldhulpverlening. Normaal gesproken kun je voor deze diensten je aanmelden bij de gemeente. Uit recent onderzoek blijkt echter dat die het vaak te druk hebben of te traag werken.

Het is echter bij kredietschulden verboden om je voor je diensten te laten betalen. Je mag niet verdienen aan de financiele tegenslag van andere mensen. Bovendien wordt bij de gemeente gratis hulp geboden. Op internet zijn er veel bedrijven te vinden die hun diensten tegen betaling aanbieden met belofte’s als binnen 24 uur hulp te hebben en waar je een schuldenvrije toekomst tegemoet kan gaan.

Een rechter zal op korte termijn uitspraak doen op de vraag of commerciële partijen tegen betaling hun diensten mogen aanbieden waar de gemeentelijke schuldhulp het laat afweten. Indien dit wel het geval is, bestaat de kans dat bedrijven die eerder clienten tegen betaling bij hebben gestaan de ontvangen gelden terug moeten betalen.