De raad vergadert 16 en 18 oktober

08-10-2023 JOURE – De gemeenteraad vergadert op maandag 16 oktober (Petear) en woensdag 18 oktober (raadsvergadering). De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en beginnen om 19.30 uur.

Petear
Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten.
Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Petear 16 oktober
Aanmelden om mee te praten vóór 13 oktober, 12.00 uur. Schriftelijk reageren kan tot maandag 16 oktober, 12.00 uur.

U kunt de vergaderingen vanaf agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.

Raadsvergadering
De raad vergadert op woensdag 18 oktober, 19.30 uur. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.