Melkvee blijft gelijk, jongvee groeit, varkens nemen af in 2022

15-09-2023 JOURE – Op 1 april 2022 waren er 3,8 miljoen runderen en 11,3 miljoen varkens in Nederland. Bijna de helft van alle runderen is een melkkoe en de meeste varkens zijn vleesvarkens. In 2022 waren er bijna 1,6 miljoen melkkoeien, ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Wel nam de hoeveelheid jongvee voor de melkveehouderij toe naar 982 duizend. Het vrouwelijk jongvee groeit uiteindelijk uit tot melkkoeien. Sûdwest-Fryslân is met 65,6 duizend koeien de gemeente met de meeste melkkoeien.

Afgelopen jaar waren er 14,7 duizend bedrijven met melkvee en gemiddeld hadden ze 107 melkkoeien per bedrijf. De grootste bedrijven waren te vinden in Flevoland met gemiddeld 151 melkkoeien. Ruim 1 miljoen kalveren werden in 2022 gehouden om vet te mesten voor de vleesconsumptie. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder.

Varkens
Het aantal varkens is in 2022 gedaald naar 11,3 miljoen. Dat is 1,6 procent minder dan een jaar eerder. Het grootste deel van de varkensstapel bestaat uit vleesvarkens (46 procent) en biggen (45 procent), wat overblijft zijn fokzeugen.

In 2022 waren er bijna 3,3 duizend bedrijven met varkens, 4 procent minder dan het jaar ervoor. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf steeg de afgelopen vijf jaar met bijna 20 procent naar 3,4 duizend. Dit komt vooral doordat juist kleinere bedrijven de afgelopen jaren gestopt zijn met het houden van varkens.