Bekendmakingen week 36 (2023)

15-09-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

14-09-2023 – Midstraat 24 te Joure: aanvraag vergunning intern wijzigen van het monument en aanbrengen van monumentenbeglazing (OV 20230528)

14-09-2023 – Wiebespoel te Elahuizen (kad.aand:BAL00/O/63): aanvraag vergunning herstellen van het natuurgebied d.m.v. plaggen, afvoeren vrijkomende grond, herstel

14-09-2023 – Sloten, Baanweg 160: verleende vergunning bouwen van een twee onder één kapwoningOV 20220034/6669347)

14-09-2023 – Buren 29 te Oosterzee: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen op een frame achter de kerk (OV 20230513)

14-09-2023 – Otterweg 14 te Bantega: aanvraag vergunning bouwen van een kleine windmolen (OV 20230376)

14-09-2023 – Langweer, Pontdyk 1: verleende vergunning bouwen van een brandweerkazerne (Fase 2) (OV 20230250/7617369)

14-09-2023 – Frisbuorren 4 te Harich: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf) windturbine (OV 20230345/)

14-09-2023 – Straatweg 78 A te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen tijdelijke huisvesting (OV 20230527)

14-09-2023 – Jan Jurjenssingel 16 te Ruigahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen en vergroten van de schuur (OV 20230424)

14-09-2023 – Tweede Kamerverkiezing 2023: Locaties verkiezingsborden gemeente De Fryske Marren

14-09-2023 – Ontwerp-Wegenlegger De Fryske Marren

14-09-2023 – Utbuorren 49 te Terherne: aanvraag vergunning verlengen van de bestaande ligboxenstal (OV 20230518)

14-09-2023 – van Swinderenstraat 11 te Balk: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen op de zuidwest dakzijde (OV 20230401/)

14-09-2023 – Mastersein 12 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een nieuwe damwand achter de bestaande damwand, waardoor de invaart verbreed wordt. (O

14-09-2023 – Langweer, Pontdyk 1: verleende vergunning bouwen van een Brandweerkazerne Fase 1 (OV 20230137/7617327)

14-09-2023 – Nummer 4 te Dijken: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20230511)

14-09-2023 – rectificatie: Lijnbaan 2 te Lemmer: verleende vergunning sloopvergunning; gedeeltelijk slopen van een voormalige supermarkt (OV 20230422/)

14-09-2023 – start en finish bij Sporthal de Woudfennen: verleende evenementenvergunning houden van de Jouster Merkeloop op 1 oktober 2023 (EV 20230113)

14-09-2023 – Hoofdweg 2 te Echten: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van 3 vlaggenmasten (OV 20230430)

14-09-2023 – Beuckenswijkstraat 28 35 te Sondel: aanvraag vergunning uitbreiden van de recreatiewoning (OV 20230525)

14-09-2023 – Voorstreek 118 te Sloten: aanvraag vergunning renoveren van het dak (OV 20230521)

14-09-2023 – Prof Titus Brandsmaweg 6 a te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van het voormalige schoolgebouw tot appartementen (OV 20230437)

14-09-2023 – De Poel 1 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de bestemming en plaatsen van lichtreclame op de gevel van het pand (OV 20230302/)

14-09-2023 – Fonteinwei 21 te Oudemirdum: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230061)

14-09-2023 – Zijl 3: verleende evenementenvergunning inrichten van een horecaplein rond de Tolhuisbrug te Joure op donderdag 28 september 2023 tijdens de Jouster M

14-09-2023 – Beuckenswijkstraat 28 39 te Sondel: aanvraag vergunning uitbreiden van de recreatiewoning (OV 20230524)

14-09-2023 – Kadijk 11 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een loods (OV 20230508)

14-09-2023 – De Hege Bouwen 31 te Nijemirdum: aanvraag vergunning realiseren van een geïntegreerde landschappelijke tuin in het weiland ten noordoosten van de won

14-09-2023 – IJsselmeer, de baai van Lemmer: verleende evenementenvergunning houden van een Friese Hoekrace (zeilwedstrijd voor skûtsjes, aken, Lemsteraken, botte

14-09-2023 – Efterom 6 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen op hellend dak aan de zuid-oostzijde (OV 20230504)

14-09-2023 – Agenda raadsvergadering

12-09-2023 – Mandaat door college

11-09-2023 – Beleidsreges antennes