Beammen foar Elkenien

15-09-2023 JOURE – Dit project is onderdeel van het overkoepelende project Plan Boom. Het doel van Plan Boom is om landelijk 10 miljoen bomen te planten in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijvengebied en in het buitengebied. Hiermee leggen we CO2 vast en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.

Het project
Beammen Foar Elkenien richt zich op Fryske grondeigenaren. Gedurende dit project is het ons doel om 92.000 bomen te planten op, verspreid over de hele provincie Fryslân, in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. Beammen foar Elkenien wordt voor een groot deel gefinancierd door Stichting Trees for All. Daarnaast zijn er bijdragen van onder meer het Iepen Mienskipsfûns. Het project wordt uitgevoerd in de plantseizoenen 2023/2024.

Werkwijze
Landschapsbeheer Friesland stelt in overleg met iedere deelnemer per locatie een beplantingsplan op. Hierbij wordt gekeken naar het omliggende landschap en welke soorten bomen en struiken hier van oorsprong voor komen. De bomen en struiken die beschikbaar gesteld worden zijn zoveel mogelijk streekeigen / inheems en waar mogelijk autochtoon. Denk bij bomen bijvoorbeeld aan eik, els, linde en bij struikvormers aan vlier, sleedoorn, meidoorn of hondsroos. Deze dragen optimaal bij aan de biodiversiteit in de regio.

Met de deelnemers sluit Landschapsbeheer Friesland vervolgens een overeenkomst af. Het plantgoed wordt in het plantseizoen geleverd. De deelnemers moeten zelf het plantgoed planten en krijgen hier instructies voor zodat ze dit op de juiste wijze kunnen doen. Indien nodig kunnen we meehelpen met het vinden van vrijwilligers hiervoor. Vanuit de FMF vragen we de deelnemers goed te monitoren hoe het met de aanplant gaat en om ons daar op een aantal momenten in de toekomst over te informeren. De volledige randvoorwaarden en spelregels vindt u hier.

Doel
Beammen foar Elkenien heeft als hoofddoel het vergroenen van Friesland. Met de aan te planten bomen wordt de biodiversiteit in Fryslân versterkt en wordt CO2 vastgelegd. De bomen zorgen voor bodemverbetering door onder meer een groter waterbergend vermogen. Daarnaast zorgen de bomen voor meer koelte in hete zomers.