Bekendmakingen week 35 (2023)

31-08-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

08-09-2023 – Beleidsreges antennes

08-09-2023 – Rectificatie adres: It Hôf 9 te Goingarijp: verleende vergunning realiseren van een sanitair gebouw (OV 20210111/5544553)

07-09-2023 – Star Numanwei 7 Oudemirdum : verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen bij Riniastate (OV 20230278 )

07-09-2023 – Binnendyk 42 te Rottum: verleende vergunning plaatsen van een mono-mestvergistingsinstallatie voor kleinschalige duurzame energieopwekking. (OV 20230223)

06-09-2023 – Dr Eeltje Halbertsmastr 50 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230418)

06-09-2023 – Grienedyk 6 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230057)

06-09-2023 – Uilke Boonstralaan 36 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van het hoofdgebouw op de verdieping op de bestaande aanbouw (OV 20230310/)

06-09-2023 – Lyklamawei 33 te Nijemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen en vergroten van twee dakkapellen op de bestaande woning (OV 20230412)

06-09-2023 – Wikelerdyk 14 te Balk: verleende vergunning verlengen van de tijdelijke vergunning voor 3 jaar voor een reeds geplaatste noodschool (OV 20230447/)

06-09-2023 – De Achte 11 te Terherne: aanvraag vergunning bouwen van een recreatie-villa (OV 20230486)

06-09-2023 – Lemmerweg 43 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20230419)

06-09-2023 – Handelswei 29 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van een bedrijfspand (OV 20230389)

06-09-2023 – Woudagemaal te Lemmer: verleende evenementenvergunning theatrale en muzikale rondwandeling Floed, in en om het Woudagemaal in Lemmer (EV 20230100)

06-09-2023 – Huisterheide 1 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van een luifel aan de achterzijde (OV 20230257/)

06-09-2023 – Middenweg 141 te Bantega: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning van buitenaf isoleren van de gevel en wijzigen van de kozijnen en gevelbekleding (OV 20230414)

06-09-2023 – De Achte 11 te Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/2562): aanvraag vergunning bouwen van een boothuis en aanleggen van/verplaatsen van de haven (OV 20230485)

06-09-2023 – Buorren 29 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230058)

06-09-2023 – Kooiweg 9 te Lemmer: aanvraag vergunning wijzigen van de eerder verleende vergunning OV 20210304; vervallen van de bluswatervoorziening (OV 20230502)

06-09-2023 – De Fryske Marren – Feestweek – Delfstrahuizen