Melkveehouderij komt met visie voor de toekomst

09-09-2023 JOURE – LTO Melkveehouderij heeft samen met zes organisaties de handen ineengeslagen om tot een visie te komen voor de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Met dit manifest bestaande uit tien punten wordt een signaal afgegeven in aanloop naar de komende verkiezingen en de daaropvolgende formatie van het kabinet. Het manifest is opgesteld door een samenwerkingsverband tussen: Agractie, Dutch Dairymen Board (DDB), de Natuurweide, NAJK, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), en netwerk Grondig.

Jos Verstraten, vakgroepbestuurder LTO Melkveehouderij, beschouwt het manifest als een verlengstuk van de eerder mislukte sectoronderhandelingen binnen het Landbouwakkoord. Hij benadrukt: “We zijn het hier unaniem over eens. We willen dit gezamenlijke geluid nu laten weerklinken, nu het Landbouwakkoord en het kabinet niet tot stand zijn gekomen.”

De tien punten van ‘De melkveehouderij van de toekomst’ luiden als volgt:

  • Geen verdere inkrimping van de veestapel in Nederland, gezien de lopende opkoopregelingen en fosfaatrechtenafromingen tot 2035.
  • Voortdurende inzet op emissiereductie voor een verbeterde leefomgeving.
  • Verbetering van het verdienvermogen van melkveehouders, waarbij de overheid leiding moet nemen om ervoor te zorgen dat de transitiekosten eerlijk verdeeld worden.
  • Afwijzing van een generieke GVE-norm en erkenning van de diversiteit binnen de sector.
  • Streef naar een klimaatneutrale melkveehouderij in 2050 en erken de bijdrage van melkveebedrijven aan CO2-vastlegging en energiebesparing.
  • Ambitie om over te stappen naar een kunstmestvrije melkveehouderij en herziening van het mestbeleid ten gunste van organische meststoffen.
  • Behoud en uitbreiding van grasland voor biodiversiteit en verbetering van het bodemleven.
  • De vraag naar duidelijk en consistent beleid.
  • Focus op strategische doelen in plaats van middelen.
  • Verstrek juridische zekerheid aan melkveehouders.

Het manifest benadrukt dat deze punten van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de melkveehouderij in Nederland.