Krimp van 1,3% verwacht in landbouwsector

07-09-2023 JOURE – In het tweede kwartaal van dit jaar nam in veel sectoren de toegevoegde waarde af. Zo kromp de industrie met 0,3 procent (k-o-k) en nam de landbouw met maar liefst 4,1 procent af. Mede door die sterke daling in het tweede kwartaal wordt verwacht dat de landbouwsector in 2023 met gemiddeld 1,3 procent krimpt ten opzichte van vorig jaar. 

Tuinbouw
De prijzen van zowel vruchtgroenten als bloemen en planten uit de kas zijn de afgelopen jaren gestegen. Hiermee kunnen de meeste bedrijven de toegenomen kosten voor arbeid, teelt en energie afdekken. De consumentenvraag is stabiel en verandert naar verwachting ook komend jaar niet substantieel. Daarom wordt er een gezond bedrijfsresultaat verwacht.

Voor de boomkwekerij wordt er een verdere stabilisatie na jaren van aanhoudende groei verwacht. De hardfruitteelt kan mogelijkerwijs profiteren van de matige Europese appel- en perenoogst van dit najaar. Aangezien deze deels in 2024 uit de koeling wordt verkocht, ontstaat zicht op een kleine plus na het moeilijke afzetseizoen 2023. Voor de bloembollen is er eveneens in 2024 een beperkte plus vanwege een gezonde mondiale marktvraag naar Hollandse bloembollen. Dit heeft de sector ook nodig, aangezien een moeizamer groeiseizoen heeft gezorgd voor gemiddeld lagere producties.

Melkveehouderij
De prijzen van basiszuivelproducten zijn gestabiliseerd. In het huidige krachtenveld is er voor de komende maanden een licht dalende beweging. Aan de aanbod- en aan de vraagkant is geen grote verandering zichtbaar. De zuivelmarkt is meer in balans. Qua melkaanbod zien we een stabilisatie in de VS en is het voor komende maanden van belang hoe het melkseizoen in Oceanië opstart. Voor de vraagkant zijn prijsinflatie en de hiermee samenhangende verkoopvolumes van belang. De consumentenprijzen blijven vooralsnog op een hoog niveau. Vanuit China blijft de vraag naar verwachting de komende maanden beperkt. De meeste melkveebedrijven in Nederland draaien met de huidige prijsvorming break-even. We voorzien geen grote marges.

Vleeskalveren
Het aanbod van jonge kalveren is beperkt door een teruglopende melkveestapel in Europa. Daardoor ligt de prijs van jonge dieren hoog. De vraag is teruggelopen; deels is dit een seizoenseffect en deels komt dit door de aanhoudend hoge prijzen, waardoor substitutie plaatsvindt. Ondanks de gedaalde voerprijs (zuivel en granen) zijn de marges krap geworden, hoewel de eerste helft van 2023 goed was.

Varkens
Ondanks dalende marktprijzen is de stemming positief. Het aanbod is relatief krap en zal nog verder afnemen door een daling van de productie in Europa. De gemiddelde vleesprijs over de eerste zeven maanden van 2023 ligt ruim 40 procent hoger dan in 2022. Ook voor de rest van het jaar is er een positieve marktverwachting.

Legpluimvee
De prijzen voor eieren waren in de eerste helft van dit jaar historisch hoog. Naar de zomer toe daalden de prijzen flink, met circa 30 procent. De verwachting is dat de tweede helft van dit jaar qua prijsvorming gematigder verloopt, maar door lagere voerprijzen nog steeds positief uitpakt. Vogelgriep zorgt evenwel voor een onzekere factor. Hoewel het ondanks een recente uitbraak relatief rustig is, koersen we langzamerhand weer naar het vogeltrekseizoen. In die periode van het jaar ligt het risico op insleep veelal hoger.

Vleespluimvee
De prijsvorming voor vleeskuikens is onverminderd gunstig. Ondanks recente voerprijsdalingen: de voerkosten daalden met 17 procent tussen januari en augustus. De marges liggen nog steeds boven het langjarige gemiddelde. De verwachting is dat de positieve marktsituatie in de rest van 2023 aanhoudt, vooral vanwege een krapper aanbod.

Overige veehouderij
De gestegen opbrengstprijzen compenseren de toegenomen kosten (voer en energie) voldoende. De verwachting voor de rest van 2023 is onverminderd positief voor deze groep deelsectoren.