Eerste resultaten project Kruidenrijk Grasland positief

06-09-2023 JOURE – Na een jaar experimenteren met het mengen van kruiden en gras in de wei, kunnen de eerste voorzichtige positieve conclusies getrokken worden door de deelnemende melkveehouders. De melkveehouders ervaren minder droge grond, meer biodiversiteit in de wei en gebruiken minder (kunst)mest. Aan het vijfjarige project Kruidenrijk Grasland wordt door 43 boeren meegedaan. In totaal hebben ze 80 hectare weiland beschikbaar gesteld.

Verschillende soorten kruiden
Tijdens het experiment is gebleken dat het belangrijk is om bodemonderzoek te doen. Op basis daarvan kan een zo goed mogelijke mix van verschillende soorten kruiden worden bepaald. Vaak komen in deze kruidenmixen verschillende klavers, luzerne, biggenkruid, cichorei en smalle weegbree voor. Daarnaast is het van belang dat de zaden bij het inzaaien goed worden gemengd voor een gelijkmatige verdeling over het weiland. In kruiden zitten bovendien waardevolle mineralen en sporenelementen die goed zijn voor de gezondheid van de koe. Melkveehouder Woudstra uit Gersloot: “De gezondheid van de koe is voor mij het belangrijkst. Bovendien hoef ik dan geen aanvullende mineralen meer aan te schaffen.” 

Bodemkwaliteit
Kruiden wortelen dieper in de grond dan gras. Het voordeel daarvan is dat water beter vastgehouden wordt. Boeren zien daardoor dat de grond minder droog is en dat de bodemkwaliteit er op vooruit gaat. Bovendien hebben kruidenrijke graslanden minder (kunst)mest nodig. Dit draagt bij aan een meer evenwichtige groei van zowel gras als kruiden, zonder dat één van beide wordt onderdrukt. “Het feit dat ik minder mest kan gebruiken en gerichter mest kan inzetten, is een positieve verandering” aldus melkveehouder Nijkamp uit Raalte. 

Biodiversiteit
De deelnemende boeren zien dat de biodiversiteit met Kruidenrijk Grasland toeneemt. Doordat er meerdere plantensoorten in de wei voorkomen, wordt het ook aantrekkelijker voor verschillende insectensoorten en weidevogels. “We hebben gemerkt dat een kruidenrijk grasland meer bijen, vlinders en vogels trekt. Er is niks zo belangrijk als bijen voor de bestuiving van planten. Het is goed dat we daaraan kunnen bijdragen.”