Gemeentelijk noodfonds energie- en/of huurkosten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties

06-09-2023 JOURE – Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties in De Fryske Marren kunnen eenmalig een beroep doen op het noodfonds voor de onvoorziene energie- en huurkosten van het jaar 2022. Dit fonds geldt specifiek voor organisaties en dorpshuizen zonder winstoogmerk op het gebied van sport & bewegen, kunst,  cultuur en welzijn.

De Fryske Marren vindt voldoende aanbod van sport, kunst en cultuur belangrijk. Dorpshuizen en maatschappelijke organisaties vervullen een verbindende functie in de kernen en zorgen voor leefbaarheid. De subsidieregeling geeft een financiële tegemoetkoming voor organisaties die geraakt worden door onvoorziene verhoogde energie- en/of huurkosten.

Voorwaarden tegemoetkoming
Organisaties die in 2022 te maken hadden met hogere energiekosten ten opzichte van 2019 en/of een huurverhoging van meer dan 4% hadden in 2022, komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Daarbij staat de organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is de organisatie maatschappelijk actief, geregistreerd en fysiek gevestigd in De Fryske Marren.

Meer informatie over het gemeentelijk noodfonds vindt u op defryskemarren.nl/noodfonds. Een aanvraag indienen kan medio september via de website van gemeente De Fryske Marren.