Bekendmakingen week 34 (2023)

31-08-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

31-08-2023 – Voornemen vestigen huurafhankelijk recht

31-08-2023 – De Veenscheiding 28 te Echtenerbrug: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een garage en vervolgens slopen van de oude garage (OV 20

31-08-2023 – Huisterheide 1 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een luifel aan de achterzijde (OV 20230257)

31-08-2023 – De Achte 8 te Terherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verlengen van de kap van de woning, vergroten van het bijgebouw, wijzigen van de

31-08-2023 – Celsiusweg 8 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning oprichten van een bedrijfspand op de naastliggende percelen (OV 20230387)

31-08-2023 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 6 september 2023

31-08-2023 – Aak 3 te Lemmer: aanvraag vergunning aanbrengen van brandwerende scheidingen (OV 20230497)

30-08-2023 – Straatweg 9 te Follega: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf) windturbine (OV 20230327/)

30-08-2023 – Schoterdijk 3 te Bantega: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf) windturbine (OV 20230332/)

30-08-2023 – Lijnbaan 2 te Lemmer: verleende vergunning sloopvergunning (OV 20230422/)

30-08-2023 – Sluisdijk 30 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel voor het plaatsen van een geneesmiddelen uitgifte automaat (OV 20230499)

30-08-2023 – Duimstraat 8 te Echtenerbrug: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen en buitenunit voor warmtepomp (OV 20230342/)

30-08-2023 – Bakwei 1 A te Bakhuizen: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230103)

30-08-2023 – De Grieën 5 te Oosterzee: aanvraag vergunning realiseren van 4 tijdelijke woonruimten in de voormalige basisschool (OV 20230466)

30-08-2023 – Lyklamawei 32 te Nijemirdum: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20230328)

30-08-2023 – Oosterzee, Novacplein: verleende standplaatsvergunning (SV 20230014)

30-08-2023 – De Kampen 1 te Delfstrahuizen: verleende evenementenvergunning organiseren van feestweek Echtenerbrug e.o. van zondag 10 september tot en met zaterdag 16 september 2023

30-08-2023 – Wielewei 4 te Lemmer: verleende vergunning realiseren van dak- en grondgebonden zonnepanelen (OV 20230399/)

30-08-2023 – Bakwei 1 te Bakhuizen: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230469/)

30-08-2023 – Kadastrale aanduiding: BAL00/N/279: verleende vergunning aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bijkomende werken in en langs de Sondeler Leijen.

30-08-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: Valentino Cordedda

29-08-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: Mohamed Yusuf Mohamed

29-08-2023 – Agenda Petear

28-08-2023 – Aanwijzingsprocedure lokale omroep in gemeente De Fryske Marren

25-08-2023 – Besluit verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren

24-08-2023 – Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid 2024 – 2027

24-08-2023 – Besluit adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten De Fryske Marren

24-08-2023 – Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente De Fryske Marren