35.000 ondernemers worden per vandaag verplicht coronaschuld terug te betalen

01-09-2023 JOURE – De Belastingdienst gaat vandaag bij 35.000 ondernemers invorderingen doen van de belastingschuld(en) die ze tijdens de coronacrisis hebben opgelopen. De invordering wordt in gedeeldten uitgevoerd. Daarbij kunnen ondernemers bij iedere stap om hulp kunnen vragen. Uiteindelijk kan uiteindelijk te maken krijgen met een deurwaarder. Dit heeft de minister vandaag bekend gemaakt.

Sinds de coronacrisis hebben bijna 400.000 ondernemers belastinguitstel. In totaal was hier een bedrag van 47 miljard euro mee gemoeid. De tegemoetkoming werd in het leven geroepen om bedrijven tijdens de coronacrisis te ondersteunen. In oktober 2022 moest er begonnen worden met het terugbetalen van hun schuld. In totaal kregen de ondernemers 5 jaar tijd om hier aan te voldoen. In totaal staat er nu nog een bedrag van 14,8 miljard euro open.

Bij de 35.000 ondernemers waar de Belastingdienst de schuld gaat invorderen, is ook de betalingsregeling ingetrokken. Van de 226.000 mensen met een betalingsregeling hebben 91.000 nog niet alle termijnbedragen voldaan, 43.000 ondernemers hebben nog niet één termijnbetaling gedaan. Het gaat met name om kleine bedrijven met een schuld van minder dan 10.000 euro.

De ondernemers die eerst worden benaderd zijn de ondernemers die al vóór de pandemie een schuld hadden. Verder wordt er altijd eerst een aanmaning gestuurd en daarna een dwangbevel. Pas als daar ook niet op wordt gereageerd, wordt een deurwaarder ingeschakeld. De Belastingdienst wil het laatste liever voorkomen. Daarom wordt er opgeroepen om zelf contact op te nemen om tekijken of er toch nog een regeling mogelijk is.

In sommige gevallen moeten mensen naast een schuld bij de Belastingdienst ook een schuld ergens anders voldoen. Daarbij kun je denken aan mensen die ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de NOW-regeling van het UWV moeten terugbetalen. Daarnaast hebben ondernemers nu ook te maken met inflatie in hun bedrijfsvoering en zijn naaqst de energikosten ook de huurkosten fors gestegen. “Het is een vervelende samenloop van omstandigheden op het moment.