Wateronderhoud vijvers en watergangen

30-08-2023 JOURE – Binnen de gemeente krijgen we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst en/of zorgen voor overlast en schade aan de natuur. De gemeente krijgt hierover regelmatig meldingen en vragen. Hieronder vindt u meer informatie over het gemeentelijk wateronderhoud binnen de bebouwde kom. Vanaf 4 september starten de najaarswerkzaamheden.

Najaarswerkzaamheden
In september starten de gemeente met de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden waarbij ze overige watergangen hekkelen en een gedeelte van de vijvers maaien. De gemeente is tot begin november bezig met hekkelen en tot half december met het vijveronderhoud. Daarbij maken ze de vlakke bodem en zuidoost kanten van de vijvers en watergangen schoon. Aanvullend maaien ze in stappen oevers en aangrenzend(e) gras(velden). Met dit uitgebreide beheer wordt een positieve bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Hoe kunt u ons helpen als bewoner?
De gemeente vraagt uw hulp om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Veel bewoners hebben een waterpomp om de tuin te sproeien. De gemeente vraagt u om deze tijdelijk uit het water te verwijderen tijdens de hekkel werkzaamheden. Ook vraagt de gemeente om zoveel mogelijk aan te geven waar de kabels en leidingen onder de sloten door liggen. Wanneer u hiermee bekend bent kunt u deze markeren met een bordje of een ander duidelijk zichtbaar merkteken. Zo voorkomt de gemeente onnodige schade tijdens het hekkelen.

Vragen en/of meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Michiel de Vries, team wijkoverschrijdend beheer, via telefoon 14 05 14.