LTO ziet zorgen over mestafzet oplopen

30-08-2023 JOURE – Al halverwege dit jaar werd duidelijk dat door het natte voorjaar, maar ook door de derogatiebeschikking met daarin de verplichting om langs waterlopen bufferstroken aan te houden, veel mest niet geplaatst kan worden. LTO Nederland heeft in gesprek met het ministerie van LNV al eerder de zorg uitgesproken dat dit op het einde van het bemestingsseizoen tot problemen kan leiden. 

LTO Nederland meent dat via een omslag naar doelsturing, problemen zoals die nu dreigen te ontstaan in de toekomst voorkomen kunnen worden. De organisatie zou graag zien dat wordt afgestapt van voorschriften waarin is vastgelegd wat op welke datum wel of niet mag. LTO heeft samen met Cumela gevraagd om het verhogen van de gebruiksnorm zodat de gebruiksruimte voor dierlijke mest toch nog kan worden benut.