UITfestival 9 september 2023

27-08-2023 JOURE – Op zaterdag 9 september tussen 13.00 en 17.00 uur staan de dorpen Balk, Blauwhûs, Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Joure, Kimswerd, Lemmer, Oudega, Sneek, Witmarsum, Wommels, Workum, Woudsend in het teken van cultuur tijdens het UITfestival Waterland van Friesland. Het is de aftrap van het culturele seizoen 2023/2024. Een veelzijdig festival door het centrum van de dorpen en steden, met optredens, exposities, marktkramen en workshops.

Met dit festival kunnen alle culturele verenigingen en cultuurmakers binnen de regio het culturele seizoen aftrappen en laten zien wat ze in huis hebben. Te denken valt aan koren, muziekkorpsen, kunstenaars, bands, comedians, straattheater, toneelverenigingen, podia, historische verenigingen etcetra.

Tijdens deze dag kan het publiek gratis ervaren wat er op het gebied van kunst en cultuur in de regio te beleven is. Het is de perfecte plek voor het publiek om informatie te krijgen over het aanbod binnen de kunst- en culturele sector. Naast gevestigde culturele instellingen is er ook plek voor kleinere initiatieven en amateurverenigingen om zich te presenteren.

Het UITfestival is een samenwerking van; CKS Sneek, Bibliotheken Mar en Fean, CVK It Toanhûs, Mar en Klif, Stichting Oud Lemmer en Museum Joure. Voor meer informatie kijk op: UIT Festival (uitfestivalwvf.nl)