Levend Erfgoed

27-08-2023 JOURE – De Open Monumentendag 2023 wordt in de Fryske Marren geopend op zaterdag 9 september om 10:00 uur in de Kerk van Sondel door mevr. drs. Minke E. Hiemstra met een presentatie over ‘Het Levend Erfgoed’. Inloop vanaf 9:30 uur.

Onder het genot van een kop koffie met wat lekkers zal eerst onze voorzitter mevr. drs. Minke Hiemstra een korte presentatie geven over de inhoud van het programma en vervolgens zal zij de historie van Sondel en omstreken in vroeger eeuwen met behulp van beeldschermen voor het voetlicht brengen.

Er zijn voor u een mooie tocht uitgezet langs gebouwen c.q. gevels die zo kenmerkend zijn voor het Friese landschap. De Werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed DFM nodigt u uit om een kijkje te nemen bij of in de monumenten die onze gemeente rijk is en wenst u een inspirerende Open Monumentendag 2023.

U bent van harte welkom van 11:00 tot 16:30 uur:
Balk:
– Raadhuis, Dubbelstraat 2. Voormalig recht- en gemeentehuis, rondleidingen Joop Meinsma
– -Pand Lytse Side 10, rondleidingen.

Harich:
– Kerk en Toren
– Idske Poppe Sathe, Lorbuorren 3, lezing Bram de Smit 14.00 – 15.00

Joure:
– Toren Hobbe van Baerdt Kerk, Gerechtskamer rondleiding door Arjen de Ree vanaf 13.00 uur.
– De Groene Molen, Groene Dijk 5

Langweer:
– Kerk, Rondleidingen: Pieter Brinksma

Lemmer:
– Lemster toren en kerk
– Lemstersluis, monument bestaande uit het sluiscomplex met gebouwen

Nijemirdum:
– Toren, Het verhaal gaat…, geschiedenis… bij de Toren
– Dorpshuis, inloop vanaf 13.00 uur, 13.30 uur lezing Jan Geert Vogelzang, Levend Erfgoed, de grafstenen bij de Toren vertellen het verhaal van…

Rotstergaast:
– Klokkenstoel, Schoterweg 11

Rijs:
– Slottuin aan de Freule van Swinderenlaan
– Tempeltje, ingang Rijsterbos Marderleane

Ruigahuizen:
– Klokkestoel, Tjerkhofleane 2

Scharsterbrug:
– Boerderij Hoeve LETA, Amerikaanse Boerderij, Skarren 38. Tentoonstelling en op elk heel uur een toelichting

Sloten:
– Korenmolen De Kaai, Bolwerk ZZ 81.

Sintjohannesga:
– Boerderij Greevelink-Pleats 1826, Streek 2
– Boerderij Greevelink Zathe, Streek 4

Sondel:
– Boerderij Bekenkamp/van Gessel, Jacobus Boomsmastraat 5
– Kerk, bezichtiging van grafzerken in de kerk
– Gaasterlands Streekmuseum, Jacobus Boomsmastraat 52

Snikzwaag:
– Klokkenstoel

Vegelinsoord:
– Grevensmolen, Deelswal 4.

Wyckel:
– Kerk en Praalgraf Menno van Coehoorn

De Open Monumentendag wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Gemeente De Fryske Marren.