Mobilisation for the Environment wil verbetering van Fries waterbeheer

27-08-2023 JOURE – Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment heeft per brief de provincie Friesland en Wetterskip Fryslân opgeroepen meer werk te maken van het verbeteren van de waterkwaliteit zodat kan worden voldaan aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water. De organisatie geeft de overheden enkele maanden om met een reactie te komen. Wanneer die naar het oordeel van de milieuorganisatie onvoldoende is volgen mogelijk juridische stappen. 

Mobilisation for the Environment wil ook dat de provincie en het waterschap eerder verleende lozingsvergunningen binnen een jaar actualiseert en dat dan de kwaliteitsnormen uit de Kaderrichtlijn Water worden meegenomen. Deze vergunningen worden verleend aan bedrijven die afvalwater willen lozen in het oppervlaktewater. Volgens de milieuorganisatie zijn de eisen die de Friese overheden stellen niet voldoende met het oog op de Europese Kaderrichtlijn.

In een gezamenlijke reactie laten de provincie en Wetterskip Fryslân weten zich te beraden op een inhoudelijke reactie op de brief van Mobilisation for the Environment.