Fosfaat- en stikstofexcretie via mest blijft onder gestelde grens

25-08-2023 JOURE – De stikstofexcretie van de gehele veestapel is volgens de momentopname in de tweede kwartaalrapportage 475,7 miljoen kilogram. Dat is 2,8% onder het stikstofproductieplafond voor 2023 dat door de Europese Commissie in de derogatiebeschikking is vastgesteld. De fosfaatexcretie van de gehele veestapel bedroeg 147,3 miljoen kilogram en ligt daarmee 2,2% onder het productieplafond. 

In 2025 worden de productieplafonds verder aangescherpt tot 440 miljoen kilogram stikstof en 135 miljoen kilogram fosfaat. De stikstofexcretie en de fosfaatexcretie liggen in deze kwartaalrapportage nog ruim 8% respectievelijk ruim 9% boven de productieplafonds die in 2025 gaan gelden. 

De prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie in 2023 in deze kwartaalrapportage berust voor een groot deel op voorlopige cijfers over de omvang van de veestapel en de hoeveelheden en de samenstelling van ruwvoer en krachtvoer. Dit betekent dat de onzekerheid in de prognose van de excretie in 2023 in deze kwartaalrapportage relatief groot is.