Draagvlakonderzoek in Balk over verlenging openstelling azc

25-08-2023 BALK – Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren gaat in september het draagvlak voor een langere openstelling van het asielzoekerscentrum in Balk peilen. De sluitingsdatum van het azc is nu nog 1 oktober 2023, maar het college vraagt de gemeenteraad om de openstelling met maximaal drie jaar te verlengen. Mocht blijken dat er eerder in Noord-Nederland geen tekort aan opvangplekken meer is, dan sluit het azc eerder.

Onderzoek
Het draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs. In september ontvangen de inwoners van Balk en directe omgeving een vragenlijst in de brievenbus. Een soortgelijk onderzoek is ook in 2021 uitgevoerd.

De uitkomst van het onderzoek geeft de gemeenteraad inzicht in het draagvlak bij de inwoners van Balk en directe omgeving voor een verlenging van de openstelling. De gemeenteraad neemt hierover waarschijnlijk een besluit in de raadsvergadering van 29 november 2023.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 12 september 2023 is er van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst voor inwoners in De Treemter over de mogelijke verlenging van het azc. Hier is de gelegenheid om in gesprek te gaan met het COA en de gemeente. Er is geen plenair programma: belangstellenden kunnen zelf bepalen wanneer zij binnenlopen.

Tijdelijke verlenging
Een zorgvuldig onderzoek en goede besluitvorming kost tijd. Het lukt niet om dit voor 1 oktober 2023, de oorspronkelijke sluitingsdatum van het azc, af te ronden. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de huidige sluitingsdatum van 1 oktober 2023 op te schuiven naar 1 januari 2024. De gemeenteraad behandelt dit voorstel in een openbare raadsvergadering op 20 september 2023.