Winkelverkopen krimpen voor het eerst in 10 jaar

23-08-2023 JOURE – Veel ondernemers hebben te maken met hogere kosten door de opgelopen prijzen van grondstoffen en halffabricaten. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de inflatie in Nederland in februari 8% was. Hoge energiekosten zijn nog steeds de belangrijke oorzaak naast de steeds duurder wordende levensmiddelen. Door het historisch lage consumentenvertrouwen hebben Handel en Retail moeite de prijsverhogingen door te berekenen. Prijsverhogingen leiden namelijk over het algemeen tot minder aankopen.

Prijsstijgingen en Inflatie
Voor de Groothandel en Retail is de afgelopen 2 jaar hectisch geweest. Door de Corona pandemie is de sector hard geraakt. Dit heeft impact gehad op het consumentengedrag en toeleverketens zijn verstoord geraakt. De effecten van corona lijken inmiddels onder controle.

De omzet in de detailhandel weet zich echter nog redelijk te handhaven. Dit is volledig het gevolg van de prijsstijgingen aangezien de volumes wel onder druk staan. Toch is de algemene conclusie vooral duurzame consumentengoederen minder worden aangeschaft.

Door de torenhoge inflatie en impact hiervan op het besteedbaar inkomen van consumenten in combinatie met het historisch lage consumentenvertrouwen, is de verwachting dat er in 2023 minder wordt uitgegeven aan Retail. Banken voorspellen een omzetgroei in 2023 van een magere 2,5% als gevolg van de hoge prijzen.

Consumentenvertrouwen
Als gevolg van de prijsstijgingen, stegen de kosten van levensonderhoud voor consumenten. In reactie daarop kwam steun van de overheid op de kosten van energie. De verwachting is dat consumenten hun bestedingspatroon verder gaan aanpassen. Tot nu toe is dat effect overigens niet of maar heel beperkt te zien. Dat heeft te maken met de relatieve baanzekerheid en doordat mensen spaartegoeden gebruiken voor consumptie.

Consumenten besteden overigens weer meer aan diensten zoals vakanties en evenementen. Aankopen van goederen zijn nu minder in trek. De bestedingen voor levensonderhoud gaan voor bestedingen op het gebied van non-food Retail zoals auto’s, mode en kleding, woninginrichting, bouwmaterialen en tuinassortiment.

Detailhandel
Voor ondernemers zijn dit onzekere tijden door de inflatie en het lage consumentenvertrouwen. Toch is het sentiment in verschillende sectoren nog best positief. De detailhandel heeft op dit moment echter te maken met flinke prijsstijgingen van de energiekosten en inkoop van producten. Ook de personeelskosten nemen toe. Verder zorgt de inflatie ervoor dat verhuurders de huren verhogen.

De (detail)Handel zal de hogere kosten slechts deels kunnen doorberekenen. Een deel zal dan ook ten koste gaan van de winstmarge, die de afgelopen jaren al sterk onder druk stond. Het heeft uiteraard gevolgen voor de financierbaarheid en de levensvatbaarheid van bedrijven.