Afsluitende wedstrijd Kaatsclub Joure op zondag 3 september

23-08-2023 JOURE – Kaatsclub Joure heeft een succesvol seizoen gehad met haar eerste officiële regionale federatie kaatswedstrijd op 17 juni, een groeiende opkomst bij de jeugdkaatsers van 9 naar 16, is een start gemaakt met het introduceren van dameskaatsen en zijn er kaatsclinics gegeven aan een tweetal voetbalteams van SC Joure. Verder hadden de vele mooie kaatsvrijdagavonden een prima deelname van gemiddeld rond de 28 – 34 enthousiaste jeugd en volwassen kaatsers.

Op zondag 3 september organiseert kaatsclub Joure haar afsluitende wedstrijd voor de senioren op het sportveld van SC Joure. Hierin zal worden gekaatst voor prijzen en kransen met na afloop onder genot van een hapje en drankje de prijsuitreiking in de kantine van SC Joure.

Familie/vrienden van kaatsers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken. Iedereen kan mee doen. Opgave graag voor 30 augustus via mail kaatsclub.joure@gmail.com.