Investeringsfonds Duurzame Landbouw ontvangt 15 nieuwe aanvragen

23-08-2023 JOURE – De beoordelingscommissie van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw heeft voor de vergadering van donderdag 31 augustus 15 nieuwe omschakelplannen ontvangen. Tot vrijdag 18 augustus konden boeren en tuinders met plannen om te verduurzamen een aanvraag indienen voor een lening van het fonds dat onderdeel is van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV.  

Na een akkoord van de Beoordelingscommissie worden de plannen getoetst op financiële haalbaarheid bij het Groenfonds. Tot nu toe heeft het Nationaal Groenfonds 85 plannen van agrarische ondernemers goedgekeurd. Meer dan de helft hiervan heeft ook al een financiering ontvangen. Dat zullen er meer worden: eerder werd bekend dat er nog eens 140 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het fonds, waarvan 10 miljoen al dit jaar benut kan worden. Naar verwachting krijgt het IDL in 2024 een structureel vervolg.

Op de website van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw is meer informatie te vinden over het proces van een financieringsaanvraag. Hier staat onder andere een checklist waarmee gecheckt kan worden of een plan in aanmerking komt voor een financiering vanuit het fonds. De volgende deadline voor het indienen van een aanvraag is op 15 september. Deze aanvragen zullen op 28 september beoordeeld worden.