Handreiking Ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw is herzien

24-08-2023 JOURE – Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft LTO de Handreiking Ruimtelijke ordening voor de multifunctionele landbouw herzien. De nieuwe handreiking vervangt de versie uit 2011. Er is inbreng geleverd door diverse specialisten. De handreiking helpt ambtenaren bij het maken van lokaal beleid en lokale regels. Het document bevat ook een uitgebreide juridische toelichting, mede in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Naast een herziene versie van de Handreiking Ruimtelijke ordening voor de multifunctionele landbouw zal er ook een flyer voor ondernemers beschikbaar komen. Ook worden er verspreid over het land bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteambtenaren en ondernemers in de multifunctionele landbouw om de handreiking nader toe te lichten.