Voor melkveehouderij was eerste helft van 2023 bijzonder goed

08-08-2023 JOURE – De resultaten voor de melkveehouderij van het eerste halfjaar van 2023 zijn bijzonder goed, stelt advies- en accountantsorganisatie Countus. Ondanks de gestegen kosten is het bruto overschot fors hoger dan vorig jaar. Het bruto overschot is het bedrag dat beschikbaar is voor de vaste lasten zoals pacht, rente, aflossingen, investeringen en privé-uitgaven. Het overschot is ruim 9 euro per 100 kilogram melk hoger dan vorig jaar.

Door de hogere vaste lasten heeft een melkveebedrijf ook een hoger bruto overschot nodig. Hoewel de spreiding per bedrijf groot is, stijgen de vaste lasten gemiddeld circa 35%. De stijging van de vaste lasten zit met name in  de betaalde rente en privéonttrekkingen.

De betaalde rente stijgt gemiddeld met 36% per 100 kilo melk, terwijl de financiering juist iets daalt. De variabele rente en de rente op de rekening courant zijn ook hard gestegen. In het eerste halve jaar van 2023 hebben bedrijven aanzienlijk minder financiering opgenomen dan in de afgelopen jaren. Waarschijnlijk is er minder gebruik gemaakt van leaseconstructies omdat er wel voldoende liquiditeit aanwezig was.  Ook zijn grote investeringen uitgesteld vanwege de onzekerheden.

De privéonttrekkingen zijn fors gestegen. De uitgaven voor betaalde belastingen is fors hoger dan de afgelopen jaren. Verder stijgen ook de normale privé-uitgaven met circa 1 euro per 100 kilogram melk. Dit is ook een gevolg van de algemene prijsstijgingen waar iedereen mee te maken heeft.