Inflatie daalt naar 4,6 procent in juli

08-08-2023 JOURE – Consumentengoederen en -diensten waren in juli 4,6 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In juni was de inflatie 5,7 procent. Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is zonder de prijsontwikkeling van energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) en brandstof. In juli waren consumentengoederen en -diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 6,8 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In juni was de prijsstijging op jaarbasis 7,2 procent.

Inflatie daalt door prijsontwikkeling energie
De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming). Sinds januari dalen de prijzen van energie gestaag. In juli was energie 34,5 procent goedkoper dan een jaar eerder. In juni waren de prijzen 19,1 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Kleinere prijsstijgingen kleding en voeding
Ook de prijsontwikkelingen van kleding en voeding hadden een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Kleding was in juli 5,5 procent duurder dan een jaar eerder, in juni was dat 10,5 procent. De prijsstijging op jaarbasis van voedingsmiddelen daalde van 13,1 procent in juni naar 11,7 procent in juli. Vooral de prijsontwikkeling van zuivel droeg bij aan deze afname.

Woninghuren stijgen minder hard
De inflatie daalde ook door de ontwikkeling van de woninghuren. Op basis van voorlopige cijfers waren de woninghuren in juli 2023 gemiddeld 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. In juli 2022 was de stijging groter, toen was de gemiddelde huurstijging op jaarbasis 3,0 procent.

De huurontwikkeling is niet voor alle woninghuurders gelijk. De maximaal toegestane huurverhoging is afhankelijk van het soort verhuur (gereguleerd of geliberaliseerd) en de hoogte van het inkomen. Huishoudens met een laag inkomen komen in 2023 onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een huurverlaging. Lees meer over de maximale huurverhoging en de huurverlaging voor lage inkomens bij de Rijksoverheid.

Verhogend effect motorbrandstoffen en verblijf in bungalowpark
Per 1 juli 2023 zijn de accijnstarieven van motorbrandstoffen verhoogd. Dit had een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie. In juli 2023 waren motorbrandstoffen weliswaar 11,1 procent goedkoper dan in juli 2022, maar in juni 2023 was de prijsdaling op jaarbasis 23,2 procent. De verhoging van de accijnstarieven van benzine, diesel en lpg in juli 2023 volgt op een eerdere verlaging van de tarieven per april 2022. Naast motorbrandstoffen hadden ook de prijzen van een verblijf in een bungalowpark een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie.

Inflatie eurozone daalt
Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in juli 5,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, in juni was dat 6,4 procent. De inflatie in de eurozone daalde van 5,5 procent in juni naar 5,3 procent in juli.