Misbruik van landbouwsubsidie door onterechte claims op grond

07-08-2023 JOURE – Het ministerie van LNV waarschuwt boeren en andere grondeigenaren voor fraude met Europese landbouwsubsidies. Soms blijkt er subsidie te worden aangevraagd voor grond die men niet in gebruik of bezit heeft. Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is te zien als er voor grond nog geen subsidie is aangevraagd of er op een andere manier melding van is gedaan. Daar wordt in de praktijk misbruik van gemaakt. 

In 2017 meldde Staatsbosbeheer dat boeren duizenden hectaren grond van de organisatie onterecht op hun naam hebben gezet. Het blijkt dat dit in 2023 nog steeds veel voorkomt. RVO.nl acht het ondoenlijk om alle subsidieaanvragen op fraude te controleren en hierop te handhaven. Het gaat namelijk over miljoenen percelen waar soms ook mondelinge afspraken over zijn gemaakt. Als percelen onterecht wordt geclaimd voor het verkrijgen van landbouwsubsidie is dat echter fraude en dat is strafbaar

RVO.nl raadt iedere grondbezitter aan om subsidie aan te vragen voor de eigen grond of alleen melding te doen van een perceel in het geval dat ze geen recht hebben op Europese steun vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat kunnen zij doen op de website van RVO.nl. Het ministerie van LNV en RVO.nl  zullen grondbezitters de komende maanden hier actief over benaderen. Als alle grondbezitters hun percelen registreren valt het op als er twee keer een melding is gedaan voor hetzelfde perceel, wat mogelijk wijst op fraude.  die de oproep van het ministerie onderschrijft.

RVO.nl en het ministerie van LNV willen ook in gesprek met de landbouworganisaties over dit probleem.