Burgerpartij De Fryske Marren zorgt dat gemeente in overleg gaat met netbeheerders

07-08-2023 JOURE – Burgerpartij De Fryske Marren heeft eind juni via schriftelijke vragen gevraagd naar de toename van inzet van brandweer voor meldingen gaslekkage in Joure. Met name bij de aanleg van glasvezel bleek het aantal meldingen fors toegenomen. Het College van B&W constateerde dat er 24 meldingen waren geweest voor ‘incidenten met gas’.

Begin Juli volgde er een overleg tussen de gemeente en de brandweer. Uit de gegevens van de brandweer bleek het incidenten met gas flink toegenomen was. De stijging was goed te zien vanaf de maand april. De kwestie wordt nu onder de aandacht gebracht bij de Veiligheidsregio Fryslân. Daarnaast heeft het College van B&W aangegeven in gesprek te gaan met netbeheerders en glasvezelbedrijven.

Volgens de gemeente zijn netbeheerders verantwoordelijk voor de kabellegging en de eventuele schade. Gelet op de actuele cijfers is er nu direct aanleiding om hierover in contact te treden met de netbeheerders.