Provincies begroten kosten van gebiedsprogramma’s op 58,6 miljard euro

23-07-2023 JOURE – De twaalf Nederlandse provincies denken samen 58,6 miljard euro nodig te hebben om hun plannen voor het landelijk gebied en het terugdringen van stikstofdepositie te kunnen uitvoeren. De provincies hebben de afgelopen weken conceptplannen aangereikt bij minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof met daarin ook een begroting. Het kabinet heeft voor het transitiefonds van het Nationaal Programma Landelijk Gebied 24,3 miljard euro gereserveerd en de Eerste Kamer moet daar nog de goedkeuring aan geven. Minister van der Wal heeft eerder al laten weten dat het fonds niet wordt vergroot.

De provincie Gelderland verwacht 10 miljard euro nodig te hebben voor de transitie van het platteland, Zuid-Holland 9 miljard en Noord-Brabant 8 miljard. Limburg raamt de kosten op circa 6 miljard en de provincies Overijssel en Friesland verwachten elk 5,2 miljard nodig te hebben. De provincie Utrecht heeft de kosten begroot op 3,7 miljard euro en de provincie Groningen op 3,1 miljard. De provincies Zeeland, Noord-Holland en Flevoland verwachten dat hun plannen respectievelijk 1,7 miljard, 1,2 miljard en 1 miljard euro gaan vergen.