Bekendmakingen week 30 (2023)

04-08-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

02-08-2023 – Stjoerboard 78 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bestaande bijgebouw van de woning (OV 20230372/)

02-08-2023 – Vlaak 11 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een carport aan de woning (OV 20230455)

02-08-2023 – Wâldwei 26 te Elahuizen: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf) windturbine (OV 20230281/)

02-08-2023 – Wikelerdyk 14 te Balk: aanvraag vergunning verlengen van de tijdelijke vergunning voor 3 jaar voor een reeds geplaatste noodschool t.b.v. kinderen van het AZC in Balk (OV 20230447)

02-08-2023 – Roggemolenstraat 3 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van 3 woningen (OV 20230446)

02-08-2023 – Ringvaart 11 te Bantega: aanvraag vergunning plaatsen van 9 zonnepanelen op aanbouw woning (OV 20230465)

02-08-2023 – Jachthaven de Klokkenstoel te Goingarijp: het realiseren van een sanitair gebouw (OV 20210111)

02-08-2023 – Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: verleende vergunning plaatsen van een kleine windmolen t.b.v. eigen gebruik (OV 20230193/)

02-08-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van het UITfestival

02-08-2023 – Hoge Dijk 11 te Rotsterhaule: verleende vergunning realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (OV 20230300/)

02-08-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van de Nacht Fan AGT

02-08-2023 – Pontdyk 2 te Langweer: verleende evenementenvergunning organiseren van een optreden van Danny Panadero (EV 20230088)

02-08-2023 – Voorontwerpbestemmingsplan Joure – Park Sevenwolden, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

02-08-2023- Bakwei 1 A te Bakhuizen: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230187/)

02-08-2023 – Gaaikemastraat 62 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een inkoop-station voor elektriciteit (OV 20230358/)

02-08-2023 – Kapelstreek 223 te Sloten: aanvraag vergunning realiseren van wooneenheden in de RK kerk (OV 20230467)

02-08-2023 – Midstraat (Joure), Rondom het Dok (Lemmer) en Raadhuisstraat (Balk): verleende evenementenvergunning organiseren van het UITfestival, de aftrap van het cultureel festivalseizoen (EV 20230098)

02-08-2023 – Boarnsweachsterdyk 7 te Boornzwaag: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230456)

02-08-2023 – Orion 22 te Lemmer: aanvraag vergunning aanleggen van een nieuwe schutting en overkapping (legalisatie) (OV 20230452)

02-08-2023 – Doumastate 17 te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van een extra loopdeur en 2 extra ramen in de bestaande loods (OV 20230453)

02-08-2023 – Kadastrale aanduiding: JRE00/D/4830: verleende vergunning slopen en nieuw bouwen van de fietsvoetgangersbrug (OV 20230149/)

02-08-2023 – It Hôf 9 te Goingarijp: verleende vergunning realiseren van een sanitair gebouw (OV 20210111/5544553)

02-08-2023 – Frisbuorren 4 te Harich: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf) windturbine (OV 20230345)

02-08-2023 – sportveld Terkaple: verleende evenementenvergunning organiseren van De Nacht Fan AGT op zaterdag 16 september (incl. verkeersbesluit) (EV 20230107)

02-08-2023 – Buorren 8 A te Elahuizen: aanvraag vergunning verbouwen en verduurzamen van het gebouw tot woning (bestemmingswijziging) (OV 20230450)

02-08-2023 – Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Joure – De Scharcamp en De Finne, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

02-08-2023 – Balk en Joure (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4210): aanvraag vergunning vervangen van fietsbruggen Sate Steenbergstrjitte – Bauke Boersmastrjitte, Sate Steenbergstrjitte – Bosmastrjitte en tussen Skroef – Koarte Ekers (OV 20230444)

02-08-2023 – Vastgesteld bestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 4 fase 1 inclusief welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), gemeente De Fryske Marren

31-07-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van SKS skûtsjesilen op het water van Terherne, Langweer, Lemmer en Elahuizen

31-07-2023 – Gemeente De Fryske Marren – 25 juli 2023 – Joure en Lemmer

28-07-2023 – Bekendmaking raadsbesluit Niet vaststellen Facetbestemmingsplan geitenhouderijen De Fryske Marren.

28-07-2023 – Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oosterzee–West (inclusief welstands-ontwikkelingcriteria) en besluit hogere waarde Wet geluidhinder Oosterzee–West

28-07-2023 – Bekendmaking raadsbesluit Niet vaststellen Partiële herziening beheersverordening geitenhouderijen De Fryske Marren.