‘Er is een coalitie, wen er asjeblieft oan’

20-07-2023 JOURE – Het ging gister nog tot laat er stevig aan toe tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomer reces. Het NCPN bracht een voorstel in samen met Kleurrijk De Fryske Marren, Forum, VVD en de Burgerpartij De Fryske Maren om de verhoging van huurtarieven van binnensport accommodaties niet verder te verhogen.

Met name Rinze Visser had al maanden aan voorbereidend werk verricht om met een motie te komen en het onderwerp op de agenda te krijgen. Nu werd er tijdens de vergadering een nieuwe motie toegevoegd door de coalitie partijen. Dit viel bij de oppositie slecht vanwege het gekozen moment. Met name de timing hiervan maakte dat diverse partijen vonden dat er een initiatief van de NCPN op de manier afgevangen werd door de coalitie partijen.

Een structurele oplossing zit er voor de verenigingen voorlopig nog niet in. Uiteindelijk werd er gestemd voor een incidentele optie waarin slechts 1 jaar financiële lucht aan de sportvereniging wordt gegund. De andere partijen zochten nadrukkelijk voor een structurele oplossing.

AZC Balk
Ook het agendapunt van het AZC in Balk was een bijzondere. Meerdere partijen waren van mening dat het onderwerp niet in het ‘Petear’ was behandeld en daardoor inwoners van Balk en omliggende dorpen niet in hebben kunnen spreken. Daarnaast is de afspraak dat het AZC dit jaar oktober nog gesloten zal gaan worden.

Volgens de VVD was het een avond die in de boeken kon worden bijgeschreven. Er werd opgemerkt dat het bijzonder was dat het College met een voorstel komt over het open houden van het AZC in Balk en dat dit voorstel door coalitiepartijen van de agenda werd gehaald. Deze opmerking irriteerde GroenLinks. Die was van mening dat er slechts twee partijen van de coalitie voor waren en niet alle vier. Na de bevestiging van de VVD, kwam GroenLinks terug met de opmerking: ‘Der is in coalitie, wen der asjeblieft oan, der is gewoan in verschil’.

Met de laatste opmerking lijkt een samenwerking tussen de coalitie- en de oppositiepartijen verder weg dan ooit. Iets wat er meerdere malen werd aangegeven door verschillende partijen gedurende de vergadering.