Subsidie vermindering stikstofuitstoot in noordelijke provincies volledig besteed

19-07-2023 JOURE – De tweede subsidieronde voor stikstofverlagende maatregelen op het boerenerf die op 7 juli open ging in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, is officieel gesloten. Het budget van 8,75 miljoen euro was binnen een week overschreven. Dat gold ook voor de eerste ronde in juni. De meeste aanvragen waren voor een mestrobot, de aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en capaciteit voor mestopslag.

In Groningen, Friesland en Drenthe zijn in totaal 753 aanvragen ingediend; 446 in Friesland, 161 in Groningen en 146 in Drenthe. In alle drie de provincies betekent dit dat ruim 19% van de melkveehouders subsidie heeft aangevraagd. De verwachte reductie van de stikstofuitstoot voor de aangevraagde maatregelen per bedrijf is ongeveer 5%.

Met de subsidie willen de drie noordelijke provincies investeringen stimuleren die bijdragen aan de vermindering van stikstofemissie binnen een agrarische onderneming. En daarmee ook de neerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. De middelen zijn afkomstig van het Rijk; het Rijk heeft in totaal 55 miljoen euro gereserveerd voor eenvoudige maatregelen die de stikstofuitstoot reduceren.

Op basis van de ervaring met de twee afgelopen subsidierondes bepalen de provincies welke maatregelen er dit najaar in de volgende ronde worden gesubsidieerd. Daarnaast willen Rijk en provincies, gelet op het succes van deze eerste twee rondes, meer geld vrijmaken om nog meer boeren te kunnen bedienen. Het streven is de stikstofuitstoot met 20% te verlagen. Het  Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de regeling uit.