Wisselvallig zomerweer brengt verlichting; extra droogtemaatregelen nu niet nodig

19-07-2023 JOURE – Het wisselvallige en koelere weer van de afgelopen weken maakt dat er op dit moment geen extra droogtemaatregelen nodig zijn. De grondwaterstanden zijn nog altijd laag, maar het neerslagtekort stabiliseert en er is voldoende water beschikbaar in het IJsselmeer. De verwachting is dat de situatie de komende weken zo blijft.

Neerslagtekort blijft gelijk
Het neerslagtekort (het verschil tussen de gevallen neerslag en de verdamping) is in Fryslân de laatste weken redelijk gelijk gebleven en zit nu gemiddeld rond 175 millimeter. Daarmee valt de zomer van 2023 voor nu buiten de 5 procent droogste jaren. De grondwaterstanden in ons werkgebied dalen niet meer zo snel als in juni, maar blijven wel nog steeds aan de lage kant. Voor het herstel hiervan is meer tijd én meer neerslag nodig.

Genoeg IJsselmeerwater
Er is op dit moment genoeg IJsselmeerwater beschikbaar om bij Lemmer en Stavoren in te laten in de Friese boezem. Dit wordt gebruikt om het peil in dit stelsel van meren en vaarwegen iets hoger te houden dan normaal en om het watersysteem door te spoelen. Dat laatste is belangrijk om verzilting tegen te gaan en het water schoon te houden, om bijvoorbeeld de ontwikkeling van blauwalg tegen te gaan. Ook in polders wordt waar mogelijk een hoger streefpeil aangehouden, om water zoveel mogelijk vast te houden.

Verantwoord omgaan met water
Omdat er volgens de prognoses de komende weken weinig verandert, zijn extra droogtemaatregelen (zoals beregeningsverboden en dijkinspecties) op dit moment niet nodig. Eerdere oproepen om verantwoord om te gaan met het beschikbare water blijven wel van kracht. Wie water wil gebruiken voor beregening of bevloeiing hoort zich te houden aan de meldings- en vergunningsplicht. Ook vragen we watergebruikers binnen een watersysteem het gebruik van oppervlaktewater onderling af te stemmen en op dagen waarop het droog en zonnig is niet te beregenen tussen 10.00 en 16.00 uur, als de verdamping het hoogst is.